Nyhetsarkiv

 • Flere funksjoner i appen NÅ

  Appen NÅ, som Bane NOR lanserte i februar 2018, gir de reisende muligheten til å ta med seg stasjonsskjermen i lomma. I disse dager blir appen enda bedre.

 • Bane NOR skiller ut drift og vedlikehold av jernbanen i eget selskap

  Bane NOR oppretter et eget aksjeselskap for drift og vedlikehold av jernbanen. I overkant av 1 000 av Bane NORs 4 500 medarbeidere overføres til det nye selskapet. Dette er en del av jernbanereformen og et steg på veien til konkurranseutsetting av drift og vedlikehold.

 • Travle helgeøkter på Østfoldbanen og Sørlandsbanen

  Helga 13-14. oktober skal det jobbes høyt og lavt i regi av Bane NOR på hele Østfoldbanen, samt deler av Sørlandsbanen. En rekke små og store oppgaver knyttet til utbygging, fornyelse og vedlikehold står på programmet.

 • Startskudd på Sørumsand

  Onsdag 10. oktober ble oppstarten av to store og viktige prosjekter på Kongsvingerbanen markert på Sørumsand stasjon. Denne stasjonen skal oppgraderes, og hele strekningen fra Lillestrøm til Åbogen får nytt kontaktledningsanlegg for togenes kjørestrøm.

 • Siste sjanse til å søke som trainee

  Nåløyet til Bane NORs traineeprogram er trangt, men for dem som kommer igjennom venter en variert og spennende arbeidsdag. Torsdag 11. oktober er siste sjanse for å søke årets opptak.

 • - Et godt jernbanebudsjett

  Regjeringen foreslår totalt 26,4 milliarder kroner til jernbaneformål i forslaget til statsbudsjett for 2019. Det er en økning på 12,4 prosent sammenlignet med vedtatt budsjett i 2018.

 • Nøtterøykorridoren skal ikke utredes

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har avklart at Bane NOR skal utrede to korridorer på strekningen Tønsberg-Stokke: Vear- og Jarlsbergkorridoren.

 • Forebygger påkjørsler av tamrein på Nordlandsbanen

  Påkjørsler av tamrein på Nordlandsbanen er utfordring for dyrevelferd og en påkjenning for reineierne. Også for togpersonalet og Bane NORs egne mannskaper er slike påkjørsler svært krevende. Bane NOR jobber derfor aktivt med å forebygge påkjørsler, blant annet med særskilte rutiner og nye reingjerder.

 • NRC bygger Sørumsand stasjon

  Bane NOR har signert kontrakt med NRC Rail for oppgradering av Sørumsand stasjon.

 • Arbeidsøkter på Oslo S, Kongsvinger- og Vestfoldbanen

  Helga 6-7. oktober stenges Kongsvingerbanen og Vestfoldbanen mellom Sandefjord og Skien for viktige arbeider. Dessuten blir det en ti timers vedlikeholdsøkt på Oslo S lørdag kveld og natt til søndag.