Nyhetsarkiv

 • Signerte kontrakter som vil øke kapasiteten på Vestfoldbanen

  Tirsdag 8. oktober signerte Bane NOR to kontrakter for bygging av dobbeltspor på strekningene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen.

 • Rekordstort investeringsbudsjett til jernbane

  Mandag formiddag ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 lagt fram. Regjeringen foreslår å bevilge i alt 26,8 milliarder kroner til jernbaneformål neste år.

 • Enighet mellom Bane NOR og Skanska

  Bane NOR og Skanska har løst uenighetene om kontrakten knyttet til byggingen av dobbeltspor mellom Farriseidet og Solum på Vestfoldbanen. Enighet ble nådd i forkant av behandling av saken i Agder lagmannsrett.

 • Høringssvar til rapport om teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

  Bane NOR har gitt vårt høringssvar til Samferdselsdepartement til rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet». Rapporten skal inngå i det faglige grunnlaget for arbeidet med Nasjonal transportplan for 2022-2033.

 • Politisk streik stanser togtrafikken i to timer 10. oktober

  Samtlige person- og godstog i hele landet stanser to timer mellom klokka 12.00 og 14.00 torsdag 10. oktober fordi Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund oppfordrer sine medlemmer i togselskapene og Bane NOR til politisk streik mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke.

 • Arbeidshelg på Bergensbanen og Kongsvingerbanen

  I regi av Bane NOR blir det hektiske arbeidsøkter på Bergensbanen og Kongsvingerbanen helga 5-6. oktober. Det skal gjøres viktig arbeid med fornyelse og vedlikehold av banene.

 • Bane NORs innspill til Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033

  Bane NOR oversendte 1. september vårt svar på oppdraget fra Jernbanedirektoratets arbeid med Nasjonal transportplan basert på Oppdrag 1 («Mer for pengene»), fra Samferdselsdepartementet.

 • 15.000 volt dreper

  YouTuberne Herman Dahl (17) og Lena Redmo (17) bidrar i ny holdningskampanje om strømfaren på jernbanen.

  15000 volt dreper
 • Ett skritt nærmere en mer effektiv Vestfoldbane

  Torsdag 26. september tildelte Bane NOR to store kontrakter knyttet til byggingen av nytt sammenhengende dobbeltspor mellom Drammen og Tønsberg.

 • Feilen på Skøyen er funnet

  Signalfeilen som har skapt problemer på Skøyen stasjon de siste dagene, er nå funnet og rettet. Det vil fortsatt bli noen innstilte tog fredag, men fra lørdag forventes trafikken å gå som normalt på strekningen.