Nordlandsbanen er åpnet etter ekstremværet

Rasfaren har avtatt, og Nordlandsbanen er nå åpnet på hele strekningen Mosjøen-Bodø.

Fra rasstedet mellom Fauske og Bodø hvor både vei og bane er berørt. Til høyre på bildet ser vi et skred som har krysset Nordlandsbanen. (Foto: Bane NOR)

Det var kombinasjonen av høye temperaturer og svært kraftig regn som førte til stor fare for snø- og sørpeskred onsdag. For å ivareta sikkerheten ble derfor Nordlandsbanen stengt på hele strekningen Mosjøen-Bodø fra midt på dagen onsdag til midt på dagen torsdag.

På Nordlandsbanen gikk det skred i Dunderland, nord for Bjerka og ved Kleivberget mellom Fauske og Oteråga, hvor riksvei 80 også ble stengt. På dette stedet ble det torsdag gjort undersøkelser med drone i sideterrenget for å fastslå at det var trygt å rydde rasene som gikk onsdag morgen. 

Rasene i Dunderland og ved Bjerka ble ryddet onsdag. I Dunderland stod et godstog  fast i snømassene, og dette ble frigjort onsdag ettermiddag. 

Våre trafikkmeldingssider har til enhver tid oppdatert informasjon.

Saken er oppdatert torsdag 26. januar kl. 1345.