Togtrafikken går som normalt

Det blir ingen streik, togene vil gå som normalt.

Ansatte i Spordrift i arbeid på Oslo S. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

LO stat og Norsk Jernbaneforbund og YS/Delta og Spekter/Spordrift kom i mål med forhandlingene natt til onsdag 15. juni, dermed blir det ingen streik.

(tidligere publisert artikkel følger her, og gir en bakgrunn for saken)

– For at togene skal kjøre forsvarlig og sikkert, kreves beredskap for feilretting. Derfor kan ikke togene kjøre der de ansatte ved Spordrift tas ut til streik, da det er de som ivaretar beredskapen vår, forklarer konserndirektør for drift og teknologi i Bane NOR, Sverre Kjenne.

Rammer hele landet

Streikefaren har oppstått fordi det nå er brudd i forhandlingene i hovedoppgjøret mellom LO stat og Norsk Jernbaneforbund og YS/Delta og Spekter/Spordrift. Oppgjøret har gått videre til mekling hos riksmekleren 14. juni, og dersom det ikke oppnås enighet er det varslet streik fra onsdag 15. juni. Bane NOR er ikke en part i forhandlingene.

Ifølge oversikten over hvilke områder de ansatte er tatt ut til streik, vil trafikken bli slik:

  • På Østlandet stanses togtrafikken mellom Drammen, Oslo S og Lillestrøm. Trafikken stanses også til Gardermoen og til Eidsvoll.

  • Videre stanses trafikken på Hovedbanen, Kongsvingerbanen fra Lillestrøm til og med Fetsund, og på Alnabru Godsterminal.

  • Togtrafikken stanses på hele Ofotbanen i Nord.

  • Vestfoldbanen kan kjøres til Drammen, men ikke videre mot Oslo.

  • Tog kan fortsatt kjøres nordfra til Hamar, men ikke videre innover mot Oslo.

  • Tog kan kjøres sørfra til Kolbotn og Ski, men ikke videre derfra innover mot Oslo.

  • Det går tog på Kongsvingerbanen mellom Sørumsand og Kongsvinger (og videre til Charlottenberg) og på Gjøvikbanen mellom Grefsen til Gjøvik.

– Dette rammer både persontrafikken og godstrafikken over hele landet. Vi er nå i dialog med togselskapene for hvordan dette kan håndteres for delstrekningene der togene fortsatt kan være i trafikk, sier Kjenne.

- Vi vet ikke hvor lenge en eventuell streik kan vare, men håper at de som har mulighet til å ha hjemmekontor, gjør det hvis det blir streik.

For deg som skulle reist med tog

Denne artikkelen vil bli oppdatert. Bane NOR legger ut melding på twitter dersom det blir streik og når togtrafikken er i gang igjen. Dersom du skal reise med tog, så oppfordrer vi folk til å følge med på togselskapenes nettsider og reiseplanleggere. Her ser du også om togene går som normalt.

Vy
Flytoget
Go Ahead
SJ

– Vi beklager ulempene dette medfører for passasjerer, togselskaper og alle andre som rammes. Vi kan ikke kjøre tog uten at det er en beredskap på plass dersom noe skulle gå galt, sier Kjenne.

Kontrollert nedtrapping

Bane NOR planlegger nå for en kontrollert nedtrapping dersom streiken blir et faktum. Målet er at togene som da er i trafikk, får kjøre til endestasjonene sine.

– Det er viktig for at tog ikke skal bli stående midt på en strekning eller i en tunnel, og for at passasjerene som er om bord ved streikestart kommer til sitt reisemål, sier Kjenne.

Med kontrollert nedtrapping kan tiden være opptil ti timer for et tog å komme til sin endestasjon. Det kan for eksempel gjelde nattog fra Bergen og Trondheim.

– Det er også opptil togselskapene å vurdere hvilke stasjoner som egner seg å plassere tog, og vurdere hvor de eventuelt vil tilby busser fra, legger konserndirektøren til.