Nyhetsarkiv

 • Beredskapsøvelse på Gjøvikbanen

  Natt til onsdag 16. oktober gjennomfører Bane NOR en beredskapsøvelse sammen med nødetatene og samarbeidspartnere.

 • Bane NOR og spanske Adif vil lære mer av hverandre

  Større internasjonalt samarbeid kan bidra til å løse noen av utfordringene som er felles for jernbaneforvaltere i Europa.

 • Arbeidshelg på Østfoldbanen

  Helga 12– 13. oktober byr på omfattende sporarbeid på flere steder og delstrekninger langs Østfoldbanen. Det skal gjøres viktig arbeid med fornyelse, vedlikehold og utbyggingsprosjekter.

 • Fristen for å søke som trainee er fredag 11. oktober

  Nåløyet til Bane NORs traineeprogram er trangt, men for dem som kommer igjennom venter en variert og spennende arbeidsdag. Fredag 11. oktober er siste sjanse for å søke årets opptak.

 • Signerte kontrakter som vil øke kapasiteten på Vestfoldbanen

  Tirsdag 8. oktober signerte Bane NOR to kontrakter for bygging av dobbeltspor på strekningene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker på Vestfoldbanen.

 • Rekordstort investeringsbudsjett til jernbane

  Mandag formiddag ble regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 lagt fram. Regjeringen foreslår å bevilge i alt 26,8 milliarder kroner til jernbaneformål neste år.

 • Enighet mellom Bane NOR og Skanska

  Bane NOR og Skanska har løst uenighetene om kontrakten knyttet til byggingen av dobbeltspor mellom Farriseidet og Solum på Vestfoldbanen. Enighet ble nådd i forkant av behandling av saken i Agder lagmannsrett.

 • Høringssvar til rapport om teknologi og fremtidens transportinfrastruktur

  Bane NOR har gitt vårt høringssvar til Samferdselsdepartement til rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet». Rapporten skal inngå i det faglige grunnlaget for arbeidet med Nasjonal transportplan for 2022-2033.

 • Politisk streik stanser togtrafikken i to timer 10. oktober

  Samtlige person- og godstog i hele landet stanser to timer mellom klokka 12.00 og 14.00 torsdag 10. oktober fordi Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund oppfordrer sine medlemmer i togselskapene og Bane NOR til politisk streik mot innføring av EUs fjerde jernbanepakke.

 • Arbeidshelg på Bergensbanen og Kongsvingerbanen

  I regi av Bane NOR blir det hektiske arbeidsøkter på Bergensbanen og Kongsvingerbanen helga 5-6. oktober. Det skal gjøres viktig arbeid med fornyelse og vedlikehold av banene.