Nyheter

 • NTP 2022-2033: Mange muligheter - tøffe prioriteringer

  Vi er godt fornøyd med Samferdselsministerens signaler om å lage en realistisk NTP der porteføljestyring legges til grunn som et nyttig verktøy for å lykkes. Innretningen er spennende, rammene kan gi dilemmaer.

 • Vektere i streik ved flere togstasjoner

  Vektere ved flere togstasjoner er tatt ut i streik. De viktigste sikkerhetsoppgavene blir likevel ivaretatt og reisende oppfordres til å bruke stasjonene som vanlig.

 • Rekordstort investeringsbudsjett men fortsatt for lite til fornyelse på eksisterende jernbane i 2021

  Onsdag morgen la regjeringen frem forslag til statsbudsjett for 2021. Jernbanebudsjettet øker totalt fra 26,8 til 32,1 milliarder kroner, en økning på 20 prosent i forhold til årets budsjett. Forslaget inneholder et rekordstort investeringsbudsjett til jernbane på 16,1 milliarder kroner.

 • Ny organisering av Bane NOR

  Bane NOR gjør store endringer i egen organisasjon for å frigjøre midler til å redusere vedlikeholdsetterslepet og bedre punktligheten. 1. oktober trådte ny organisering i kraft.

 • Ny undergang erstatter to usikrede planoverganger

  Et spleiselag mellom Ringerike kommune og Bane NOR sørger for et kinderegg på Hønefoss: Skolebarn og andre fotgjengere får en trygg gangvei under jernbanen, passerende tog slutter å tute og bydeler knyttes sammen.

  Den usikrede planovergangen ved Storløkka ble stengt ved skolestart i høst. Like bortenfor overgangen kommer kulverten som en del av ny gang- og sykkelvei. Foto: Ulf Glasrud
 • Stormen «Sally» gjorde at Grønfjelldal stasjon gjenoppstod etter 46 år

  Første passasjer fra nyåpnede Grønfjelldal stasjon mandag morgen ble 5-årige Hilda Mørtsell. Full av forventning satt Hilda på den nysnekrede perrongen og ventet på at «Ole Tobias» skulle stoppe og åpne dørene. Sammen med mamma Vibeke og pappa Dag Jøran trippet den spente jenta inn på toget, klar for sitt livs første togtur!

  Under stormen «Sally» rev Ranaelva med seg vegbrua ved Nevernes, Helgeland. Dette gjorde at de 200 innbyggerne i bygda Grønfjelldal ble fullstendig isolert. Nå er Grønfjelldal stasjon gjenopplivet slik at Nordlandsbanen blir bygdas livline til omverdenen.
 • Politi for tog

  Det er forbudt å krysse en planovergang når tog er ventet. Nå skal politiet vise at rødt er rødt.

 • Arbeidsperiode på Bergensbanen i september/oktober

  Fra mandag 28. september til og med fredag 2. oktober skal Bane NOR vedlikeholde jernbanen mellom Voss og Bergen fem timer hver dag. Helgen 3.–4. oktober blir det aktivitet hele døgnet fra Hønefoss til Bergen. Vy tilbyr alternativ transport i perioden.

  Nå starter byggearbeidet ved Evanger stasjon, som skal få nye plattformer og planfri kryssing via overgangsbru. Illustrasjon: Multiconsult/ Bane NOR
 • Samferdselsministeren åpnet nye Ski stasjon

  Vestre del av nye Ski stasjon er offisielt åpnet av samferdselsminister Knut Arild Hareide. Sammen med ordfører Hanne Opdan, konsernsjef Gorm Frimannslund og prosjektdirektør Per David Borenstein markerte Hareide den første ferdige delen av Follobanen.

 • Jobbehelg på flere fronter rundt Oslo

  Helga 18-20. september er det Østfoldbanen, samt deler av Hovedbanen og Drammenbanen som står for tur når Bane NOR skal gjøre viktig arbeid med fornyelse, vedlikehold og utbyggingsprosjekter.