Nyheter

 • Bergen får Norges grønneste godsterminal

  I 2024 åpner landets første godsterminal som kan driftes helt utslippsfritt. For Bergen sentrum kan det bety 400 færre lastebiler hvert døgn – til glede for myke trafikanter og bedring av luftkvaliteten.

 • Kommunestyret godkjente meklingsresultatet på Hamar

  Meklingen hos Fylkesmannen førte til et forhandlingsresultat som nå er godkjent av Hamar kommunestyre. Bane NOR starter derfor med reguleringsplan for strekningen Åkersvika til og med Hamar stasjon allerede i 2021.

 • Ringeriksbanen: – Vi jobber for fullt med planleggingen

  - Vi planlegger for fullt, og er klare for å komme i gang, sier prosjektdirektør Morten Klokkersveen i Bane NOR.

 • Beredskapsterminal sørger for frakt av gods på jernbane

  På Palmafossen beredskapsterminal står Cargonet klare til å ta imot det første godstoget fra Voss. Det skal utføres arbeid på Bergensbanen, og i to perioder skal det være helt steng for alle tog til terminalen i Bergen. Det har Bane NOR nå funnet en løsning på.

 • Bane NOR kunngjør stort byggeprosjekt i Bergen på en ny måte

  Med en såkalt forhåndskunngjøring inviterer Bane NOR entreprenører til tidlig involvering om konkurransegrunnlaget og inndelingen av kontraktene i storprosjektet Nygårdstangen-Bergen-Fløen.

 • Her finner du automater med munnbind og antibac

  På Oslo S, Lysaker og Lillestrøm finner du nå automater med plasthansker, vann, munnbind og antibac. Det kan bli aktuelt å plassere ut slike maskiner på flere stasjoner.

 • Bane NOR frifinnes for uaktsomt drap og uaktsom skade etter Filipstad-ulykken

  Oslo tingrett har frifunnet Bane NOR på to av tre punkter i rettssaken etter ulykken på Filipstad. Vi dømmes likevel til en bot på 10 millioner kroner og brudd på sikkerhetsstyringsforskriften.

 • Partnerskap for store miljøgevinster

  Sammen jakter Bane NOR, Statens vegvesen og Statsbygg på smartere og mer klimavennlige løsninger for skredsikring, grunnforsterking og tiltak mot kvikkleire. Nå er leverandøren for innovasjonssamarbeidet i KlimaGrunn-prosjektet valgt.

  Bane NOR, Statens vegvesen og Statsbygg er partnere i samarbeidsprosjektet KlimaGrunn. Bildet er fra et testfelt for kalk- og sementstabilisering ved Carlberg utenfor Moss. (Foto: Bane NOR)
 • Vi skal hindre smittespredning på våre byggeplasser

  Jernbanen bygges ut i flere kommuner, med mange ansatte fra «røde land». Vi jobber for å hindre smittespredning, og iverksetter nå enda strengere tiltak.

 • Når blir min jernbanestrekning digitalisert?

  Planen som forteller når de ulike banestrekningene skal digitaliseres er nå oppdatert. Endringer i Bane NORs prosjektportefølje og takten for utbyggingen av ERTMS ligger til grunn for oppdateringen av signalplanen.