Nyheter

 • Jobbehelg på Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen

  Helga 23-24. mai skal Bane NOR jobbe høyt og lavt både på Gjøvikbanen og Kongsvingerbanen. Dette inngår som en del av omfattende oppgraderinger på begge banestrekningene. I tillegg gjøres ordinært vedlikehold.

 • Arbeid og koronatiltak påvirker trafikkbildet i Oslo i sommer

  Det skal gjøres utbedringer i Oslos kollektivtrafikk, på veiene rundt hovedstaden, samt på jernbanen i løpet av sommerukene. Dette, sammen med koronatiltak, påvirker reisen og det totale trafikkbildet.

 • Prøver ut "fisketog" mellom Narvik og Malmö

  Norges største godsoperatør på jernbanen, CargoNet, vurderer å kjøre en daglig godstogavgang mellom Narvik og Malmö fra og med 2021. Selskapet tror det kan bli god butikk både for godsbransjen og utenlandske kjøpere av norsk fersk fisk.

 • Vil bruke AI og maskinlæring for å inspisere jernbanen

  Bane NOR og Norsk Regnesentral har sammen fått innvilget en søknad om fire millioner kroner over tre år fra Norges forskningsråd til et innovasjonsprosjekt om automatisert inspeksjon av infrastrukturen ved hjelp av maskinlæring og AI.

  Bane NOR og Norsk Regnesentral har sammen fått innvilget en søknad om fire millioner kroner over tre år fra Norges forskningsråd til et innovasjonsprosjekt om automatisert inspeksjon av infrastrukturen ved hjelp av maskinlæring og AI.
 • Bane NOR om revidert nasjonalbudsjett

  – Vi har fått tydelige og positive avklaringer fra regjeringen om jernbaneutbygging. Koronapandemien har gitt en krevende økonomisk situasjon for landet så vi er meget fornøyde med å få ekstra bevilgninger for å holde fullt trykk i alle igangsatte byggeprosjekter, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund.

  Finansministeren overrekker forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2020 til Stortinget
 • Normal togtrafikk på nesten alle baner i sommer

  I sommer blir det togtrafikk som normalt på de fleste jernbanestrekningene. Unntakene er deler av Østfoldbanen, Drammen- og Spikkestadbanen der det er planlagt nødvendig utbygging, vedlikehold og fornyelse.

 • En jernbanereform med behov for endring

  Gi oss gjerne samme rammebetingelser og handlingsrom som Nye Veier. Vi er klare til å ta et slikt ansvar, utfordrer Gorm Frimannslund i et debattinnlegg i Aftenposten i dag.

 • Skinnelegging med ministeren på Follobanen

  Onsdag 6. mai besøkte samferdselsminister Knut Arild Hareide Follobaneanlegget i Oslo. Der fikk han blant annet se hvordan sporveksler på over 50 tonn fraktes inn i tunnelen ved hjelp av en spesialkran.

 • Jobbehelg på Østfold-, Dovre- og Bergensbanen

  Fra natt til lørdag 9. mai fram til søndag formiddag den 10. mai skal Bane NOR gjøre vedlikehold og byggearbeid på Østfoldbanen, deler av Dovrebanen og Bergensbanen mellom Bergen og Dale.

 • Et viktig bidrag i et presset marked

  Bane NOR ønsker å holde hjulene i gang i bygg- og anleggsbransjen ved å slippe nye oppdrag ut i markedet. Nå er tre nye kontrakter lyst ut, med en samlet verdi på over to milliarder kroner.