Kontakt kundesenteret!

Vi på kundesenteret hjelper deg anten du har spørsmål eller du har noko du vil fortelje oss.

Opningstider

Måndag til fredag: kl. 08:00-19:00

Laurdagar og sundagar/heilagdagar: kl. 09:00-15:00

 

Kva kan vi hjelpa deg med?
Har du spørsmål om pendlarparkering, finn informasjon på banenor.no/parkering eller ring telefon 477 70 098. 

Har du ein kontaktperson i Bane NOR som du ynskjer å få tak i, kontakt sentralbordet vårt på telefon 22 45 50 00. 

Spørsmål om løyve for bygging ved jernbanen sendast skriftleg til postmottak@banenor.no eller Bane NOR SF, Postboks 4350, 2308 Hamar.

Vi kan også hjelpe deg med å kome i kontakt med rett instans i Bane NOR dersom du til dømes er nabo til eit jernbanespor og lurer på noko. Send ein e-post til kundesenter@banenor.no eller ring oss på 477 70 098.

For andre spørsmål, kontakt kundesenteret:

 

Varsling
Varsling om noko som vedkjem togtrafikken: telefon 22 45 50 00 (Telefonnummer frå utlandet: +47 22 45 50 00)

Gjeld det ein mogleg faresituasjon, ring politiets nødtelefon 112.  

Ønsker du å varsle om brudd på lover, retningslinjer eller etisker regler, bruker du skjemaet på denne sida.

Postadresse
Bane NOR Kundesenter, Pb 4350, 2308 Hamar