Aktiviteter på stasjoner

Ønsker du å gjennomføre en aktivitet eller filming på en stasjon? Her finner du informasjon om søknadsfrister og hvordan du søker.

Send søknad

Send søknad om aktivitet på en stasjon til kundesenteret på e-post eller via kontaktskjema. Hvis søknaden blir godkjent vil du få en skriftlig tillatelse som du må ha med på stasjonen.

Søknadsfrister

Søknadsfrister avhenger av størrelsen og varigheten til aktiviteten:

 • Mindre aktiviteter (få personer, lite utstyr og varighet på inntil én dag, f.eks. stand): 1 uke.
 • Aktiviteter av større omfang og varighet: 2 uker.
 • Filmopptak: 2 uker.
 • Aktiviteter på Oslo S: 2 uker.  

Dette må søknaden innholde

 • Hvem er dere, og hva ønsker dere å gjøre?
 • Hvilken stasjon ønsker dere å bruke?
 • Hvilket område på stasjonen? (om dere ønsker at Bane NOR foreslår et egnet sted på stasjonsområdet, skriv dette i søknaden)
 • Dato, starttidspunkt og sluttidspunkt.
 • Hva er formålet med aktiviteten?
 • Hva slags utstyr vil dere bruke?
 • Hvor mange personer vil delta?
 • Eventuelle andre behov? (parkering, strømtilgang)
 • Kontaktperson for aktiviteten (navn og telefonnummer).
 • Ved filmopptak: Beskrivelse av hvordan filmingen skal gjennomføres og filmens budskap.

Aktivitet på plattformer

Filming eller annen aktivitet på plattformer krever at dere leier inn godkjent hovedsikkerhetsvakt, i tillegg til vanlig søknad. Si fra i søknaden om dere ønsker kontaktinformasjon til hovedsikkerhetsvakt, eller om dere ordner dette selv. 

Kommersielle aktiviteter

Bane NOR Kundesenter gir ikke tillatelser til kommersielle aktiviteter på stasjonene. Ta kontakt med JCDecaux for mer informasjon og eventuelt leie av standplass. På nettsiden til JCDecaux finner du kontaktinformasjon. (√•pnes i ny fane)

Fotografering på stasjonene

Togreisende står fritt til å fotografere med håndholdt fotoutstyr på stasjonsområdene, i henhold til stasjonens gjeldende regelverk og retningslinjer. Fotografering for privat bruk er unntatt søknadsplikt.

Har du spørsmål? Ta kontakt med Bane NOR Kundesenter.

Bane NOR Kundeservice

Adresse :

Pb 4350, 2308 Hamar

√Öpningstider

Mandag til fredag
kl. 08:00 - 19:00

Lørdag/søndag/helligdager
kl. 09:00 - 15:00

Jul- og nyttårsaften
kl. 08:00 - 12:00