Banetekniske planforutsetninger

De banetekniske planforutsetningene er informasjon om planlagte arbeider i infrastrukturen som påvirker togtrafikken.

Før oppstart av hver ruteplanperiode, publiseres oppdatert informasjon i ARBIS.

ARBIS er Bane NORs system for oversikt over planer for arbeid i spor/Banetekniske planforutsetninger, og skal tjene som et verktøy både for jernbaneforetakenes og Bane NORs arbeid med egne planer.

Hver ruteplanperiode oppdateres viktige datoer for involvering av søkere, koordinering og planlegging av Banetekniske planforutsetninger. Disse datoene finner du i tidsplanen for kapasitetsfordelingsprosessen i Network Statement.

Viktig informasjon!

Banetekniske planforutsetninger oppdateres kontinuerlig og brukere av dette dokumentet anmodes om å kontakte Ruteplan på e-post for mer informasjon før de planlegger aktiviteter basert på innholdet og konsekvenser for trafikk.

ARBIS

Her finner du oversikt over søknader om arbeider i spor, Banetekniske planforutsetninger (BTP) og andre kapasitetsbegrensninger.

Merk! Denne versjonen av ARBIS er åpen for offentlig innsyn og inneholder ikke aktivitetslogg.

Det tas forbehold om endringer som meldes inn via BEST og justeres av Operativ ruteplan.

ARBIS

Planer for arbeid i spor finner du i  vårt elektroniske system for Banetekniske Planforutsetninger - ARBIS.

NB! Nettleser Google Chrome må benyttes til åpning og lesertilgang i ARBIS.

BEST Korttid

BEST-K

Søknad om sportilgang for arbeid i spor, i den nye inneværende ruteplanperioden, skal sendes i vårt elektroniske system, BEST-K.