Kundefokusert kapasitetsfordeling - TTR

Vi deltar aktivt i et europeisk prosjekt som skal harmonisere kapasitetsfordelingsprosessene i Europa. Vi kaller dette kundefokusert kapasitetsfordeling.

RailNetEurope (RNE) og Forum Train Europe (FTE), støttet av European Rail Freight Association (ERFA), jobber med et prosjekt kalt Timetabling Redesign (TTR) hvor ambisjonen er å harmonisere kapasitetsfordelingsprosessene i Europa.

Bane NOR deltar aktivt i prosjektet og kaller dette kundefokusert kapasitetsfordeling.

Kapasitetsstrategien er det første prosesselementet i den harmoniserte kapasitetsfordelingsprosessen som er planlagt ferdig implementert til ruteplanperioden R28.

Strategidokumentet er basert på RNE sine minimumskrav til omfang for ruteplanperioden R25 og R26 og inneholder informasjon relatert til grenseoverskridende trafikk som er harmonisert med det svenske Trafikverket. 

Hele det nasjonale jernbanenettet, inkludert grenseoverskridende trafikk, vil først være dokumentert i strategidokumentet for ruteplanperioden R28.

Målet med TTR er å tilrettelegge for en optimal utnyttelse av jernbaneinfrastrukturen og styrke kapasitetsfordelingsprosessens evne til å møte markedets behov for forutsigbarhet og tilgjengelig kapasitet for transport av personer og gods.

Kontakt oss

Her finner du informasjon om fremtidige ruteplanperioder: