Avtale om sportilgang og bruk av tjenester

Vi har, i samarbeid med togselskapene, forankret sentrale forpliktelser mot hverandre i en gjensidige avtale, Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST). Se de viktigste detaljene og les hele avtalen her.

Foto: Hilde Lillejord, Bane NOR

Avtalen regulerer også erstatningskrav mellom partene jfr. punkt 17 i AST. Vilkårene for å få erstatning som følge av kontraktsbrudd fremgår av punkt 17.2.

Det er viktig at reglene i punkt 17.2.5 om varsling følges. Det sentrale her er at retten til å kreve erstatning tapes dersom partene «ikke innen rimelig tid etter at parten oppdaget eller burde ha oppdaget de erstatningsbetingende omstendigheter, varsler den annen part om at erstatningskrav vil bli fremmet».

Vi besørger kvalitativ og juridisk håndtering av alle erstatningssaker.

Tre praktiske punkter

  1. Fremme et begrunnet erstatningskrav, hvor det pekes på hva en er erstatningsansvarlige for og hvorfor (en sendt faktura er ikke et krav om erstatning).
  2. En konkretisering av krav, som for eksempel oppstilling av ulike tapsposter, og dokumentasjon på disse kostnadene (i form av fakturaer togselskap har mottatt etc.).
  3. Etter at et faktisk og begrunnet erstatningskrav er fremmet, gjøre Bane NOR en intern vurdering av kravet, og de faktiske forhold, før vi tar kontakt for videre oppfølging. 

NB! Erstatningskrav rettes til din kundeansvarlig i Bane NOR.

Les hele avtalen

Gjør deg kjent med Avtale om sportilgang og bruk av tjenester (AST).