Tøyen

Bilder
Togtider
Fremkommelighet
Fasiliteter

Togretninger:
Jaren, Oslo S  

Om stasjonen:
Tøyen holdeplass ble åpnet i 1904. Ved åpningen var Tøyen klassifisert som bemannet stoppested. Tøyen ligger 4,45 kilometer fra Oslo S og 75,2 meter over havet.
Ved Tøyen stopper lokaltogene på Gjøvikbanen.

Kommune: Oslo
Fylke: Oslo
Beliggenhet: Økernveien, 0575 Oslo

Bane: Gjøvikbanen

Her gis det til vanlig sanntidsinformasjon om togtrafikken. Tjenesten er for øyeblikket ikke tilgjengelig. Vi beklager dette, det jobbes med å rette feilen.
Kunne ikke finne noen avganger for den valgte stasjonen
Fremkommelighet
 • Adkomst til plattform (HC)

  Det er trinnfrie og asfalterte adkomstveier til begge plattformer.

  Gang- og sykkelvei (stigningsforhold 1:8) til plattform ved spor 1. Denne må benyttes for å komme til plattform ved spor 2. 

 • Andre tilpasninger (HC)

  Det kjøres Flirt-tog med rullestolheiser på strekningen.

Fasiliteter
 • Billettsalg

  Det er billettautomat på plattformen.

 • Leskur

  Leskur ved spor for både sørgående og nordgående tog. Holdeplassen er kameraovervåket.

 • Sykkelstativ

  24 plasser med tak, 12 i hver togretning.