Tøyen station

Tøyen station in Oslo is a stop located along Gjøvikbanen line. Train services towards Jaren and Oslo S. All local trains on Gjøvikbanen line stop at Tøyen.

Exterior view of Tøyen holdeplass

Photo: Njål Svingheim, Bane NOR

Informasjon til reisende

Informasjon til togselskap

Her finner du stasjonen