Tøyen stasjon

Tøyen stasjon i Oslo er en holdeplass og ligger på Gjøvikbanen. Herfra kan du ta toget mot Jaren og Oslo S. Alle lokaltog på Gjøvikbanen stopper på Tøyen.

Eksteriørfoto av Tøyen holdeplass

Foto: Njål Svingheim, Bane NOR