Vestfoldbanen

Vestfoldbanen er 129 kilometer lang fra Drammen til Porsgrunn. Banen går fra Drammen sørover og gjennom alle Vestfoldbyene unntatt Horten.

Vestfoldbanen ble åpnet som en smalsporet bane fram til Skien i 1882. For togtrafikken regnes også strekningen Porsgrunn – Skien (10 km) med til Vestfoldbane, selv om denne formelt tilhører Bratsbergbanen. Vestfoldbanen skal bygges om til en moderne bane med dobbeltspor og arbeidene pågår på flere strekninger.

Vestfoldbanen har i dag en tett trafikk med intercitytog. Flere nye parseller med dobbeltspor er åpnet de siste årene. Først med strekningen Kobbervik – Holm, så i 2016 med forlengelsen Holm – Holmestrand – Nykirke. Den 28. september 2018 ble strekningen Farriseidet (Larvik) – Porsgrunn offisielt åpnet.

Det er planlagt med byggestart i løpet av 2019 for dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker. 

Fra Larvik stasjon. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 

Trafikk og trasé

Trafikken på Vestfoldbanen består i dag nesten utelukkende av intercitytog i fast timesfrekvens. I rushtiden på morgen og ettermiddag går det tog hver halv time. Mellom Larvik og Skien var kapasiteten frem til det nye dobbeltsporet åpnet lav og banestrekningen utdatert. I løpet av 2018 reduseres reisetiden fra 34 til 12 minutter mellom de to byene.

For uten intercitytogene går det godstog over Vestfoldbanen når Sørlandsbanen er stengt mellom Drammen og Nordagutu. Mellom Myrane stasjon og Ørvik stasjon (Breviksbanen) går det godstog i fast trafikk med kalk for Norcem, og til Tangenterminalen ved Ørvik stasjon (Breviksbanen) går det sporadiske godstog. 

Vestfoldbanen møter sterk konkurranse fra vegtrafikken som går på en moderne firefelts E18 på det meste av strekningen.

De strekningene som vil bli bygget ut som neste, etter Holm- Nykirke og Farriseidet – Porsgrunn, er Drammen – Kobbervik og Nykirke – Barkåker. Med disse på plass vil det være sammenhengende dobbeltspor Drammen – Tønsberg.

Tilstand og tiltak

Vestfoldbanens standard er svært variabel. Nye dobbeltspor med stor hastighet avløses av gamle parseller helt fra banens åpning i 1882. Der er den smalsporede traseen bare gjort bred nok for normalspor uten ytterligere traseutrettinger. Etter hvert som nye delstrekninger åpnes, vil standarden på Vestfoldbanen bli langt bedre.

Vestfoldbanens stasjoner skal utvikles for å kunne ta imot en stadig større trafikk. Holmestrand fikk en helt ny stasjon inne i fjellet i forbindelse med det nye dobbeltsporet. For de øvrige stasjonene er strategien at de fortsatt skal ligge sentralt i byene. For Hortens del (Skoppum stasjon), er det ennå ikke fastlagt hvor den nye stasjon skal legges.

I nasjonal transportplan for perioden 2018 – 2029 er det en målsetting at Vestfoldbanen skal ha sammenhengende dobbeltspor på hele strekningen innen 2032. Allerede ila. 2024 er det planlagt opptil 4 avganger i timen mellom Tønsberg og Oslo, hvor direktetogene bruker ca. en time.

Fakta:

  • Banelengde: 1298,83 km
  • Stasjoner og holdeplasser med passasjerutveksling: 8
  • Elektrisk drift
  • Fjernstyring: Drammen - Porsgrunn - (Skien)
  • Dobbeltspor: Kobbervik - Holm (17 km), Holm – Nykirke(14,3 km), Barkåker - Tønsberg (7 km) og Martineåsen stasjon (Larvik) – Myrane stasjon (Porsgrunn) (22,5 km).