Venjar stasjon

Venjar stasjon ligger på Gardermobanen i Eidsvoll i Akershus. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Spor på Venjar stasjon

Foto: Bane NOR

Om stasjonen

Her finner du stasjonen