Nordstrand stasjon

Nordstrand stasjon ligger på Østfoldbanen. Herfra kan du ta toget mot Oslo og Ski.