Mysen stasjon

Mysen stasjon ligger på Østfoldbanens østre linje. Herfra kan du ta toget mot Oslo og Rakkestad.