Galterud stasjon

Galterud stasjon ligger på Kongsvingerbanen i Sør-Odal i Innlandet. Stasjonen er stengt for persontrafikk.

Stasjonsbygningen på Galterud stasjon

Foto: Wikipedia

Om stasjonen

Her finner du stasjonen