Morgentoget fortsetter med påstigning for passasjerer på Bryne stasjon

Pendlerne har vært tydelig på at de ønsker å få gå på fjerntoget på Bryne. Etter en testperiode har Bane NOR kommet frem til at vi kan gi reisende fra Bryne et tilbud, uten at det går ut over punktligheten.

  • Nyheter og aktuelt

Publisert: 11. juni 2024 klokken 10:30

Den siste måneden har det vært gjennomført en testperiode med påstigning på Bryne stasjon for morgentoget med nummer 701, som er et fjerntog.

Resultatet av testen viser at det er mulig å tilby stopp for påstigning på Bryne stasjon, uten at det gir forsinkelser for trafikken.

– Det er svært gledelig å dele nyheten om at det er mulig å imøtekomme et så tydelig ønske fra både innbyggere og politikere om å få gå på fjerntoget på Bryne stasjon, forteller Carl Christian Hallingby, fungerende direktør for ruteplan i Bane NOR.

Mindre utsatt for forsinkelse enn andre tog

Ruten dette gjelder for er morgentoget som stanser på Bryne kl. 0746. Årsaken til at det lar seg gjøre for akkurat dette toget, er at denne ruten er litt annerledes enn de andre. Vanligvis starter fjerntogene på endestasjonen for banen og de kjører hele strekningen. Dette fjerntoget starter i Kristiansand og kjører til Stavanger, det starter ikke i Oslo som de andre rutene. Derfor er toget mindre utsatt for forsinkelse, og for å forsinke andre tog.

– Det er tid og rom i ruteplanen på denne strekningen for å kunne kjøre inn eventuelle forsinkelser, og dermed har vi kunnet stanse for påstigning. Derfor velger vi nå å gjøre det, etter å ha hatt dialog med pendlerforeningen og flere politikere som har engasjert seg sterkt i saken, sier Hallingby.

Godt samarbeid med Go-Ahead

At vi kan tilby påstigning er et resultat av godt samarbeid og dialog med Go-Ahead.

– Dette er svært godt nytt for pendlerne. Vi har alltid ønsket ombordstigning på alle avganger fra Bryne. Nå når stoppet er tilbake vil flere få en mer effektiv reisevei til jobb. Det tror vi pendlerne setter pris på, sier Emil Eike i Go-Ahead.

Hva som vil skje for ruteplan for neste år kan ikke Bane NOR si noe om enda. Vi er prosess med å behandle søknadene om ruter fra togselskapene. Ruteplanen skal så på høring blant togselskapene før den fastlegges i slutten av september.  

 

 


Skrevet av:

  • Karoline Vårdal

Publisert: 11. juni 2024 klokken 10:30