Slik skriver du et høringsinnspill

Når vi planlegger kan du komme med innspill om det som betyr noe for deg. Vi har samlet praktisk informasjon og tips til hvordan du skriver et høringsinnspill.

Før kommunens politikere kan vedta planen for et stort jernbaneprosjekt må planen legges ut på offentlig høring. Dette skjer i alle fasene av planlegging, både planprogram, kommunedelplan og reguleringsplan.

Vi kunngjør slike høringer i lokale medier, på nettsidene til Bane NOR og hos den aktuelle kommunen. Vi holder også ofte informasjonsmøter når planen er på høringen.

Hvem kan komme med innspill?

Alle som har viktig kunnskap om lokale forhold, eller en mening om et prosjekt, kan skrive en høringsuttalelse (eller «merknad» som det også heter). Den sendes til kommunen og Bane NOR. Vi oppsummerer alle uttalelsene og svarer på dem i en egen rapport (merknadsdokumentet).

I tidligere høringsrunder har innspill fra lokalsamfunnet ført til at Bane NOR har endret på planen, for eksempel er det lagt inn et helt nytt alternativ. Forutsetningen for å ta inn endringer er naturligvis at de vurderes som realistiske og i tråd med oppdraget vårt.

Etter høringsperioden sender vi merknadsdokumentet over til kommunen sammen med et revidert forslag til plan. Dette kommer så til politisk behandling, og det er lokalpolitikerne som til slutt avgjør hva som vedtas.

Praktiske tips

Et høringsinnspill må være skriftlig. Du kan skrive det som et brev og sende det i posten, eller som e-post.

Spør deg selv:

  • Hva skal du mene noe om?
  • Kan du skrive høringsinnspill sammen med noen andre?
  • Hva er det viktig å påpeke?
  • Begrunn synspunktene dine
  • Skriv enkelt og kort!

NB! Alle høringsinnspill er offentlige. Det vil si at alt du skriver i innspillet vil være tilgjengelig for alle – inkludert din kontaktinformasjon. Husk også å merke innspillet med riktig navn og nummer på planen. Du finner informasjon om dette i annonsen i avisa og på våre nettsider.