Fakta om prosjektet

Bane NOR bygger ut, moderniserer og vedlikeholder jernbanen slik at vi kan få en moderne, effektiv og mer klimavennlig jernbane for fremtiden.

Publisert: 30. mars 2023 klokken 14:26

Vi planlegger å oppgradere Grorud stasjon for å legge til rette for at flere og lengre tog kan gå fra Grorud. Stasjonen skal også bli et bedre utviklet kollektivknutepunkt.

Prosjektet er i startfasen. Når reguleringsplanprosessen settes i gang skal både kommunen, innbyggere og andre interessenter involveres, og blir gitt muligheten til å medvirke gjennom høringsperioder. Vi vil gi informasjon om dette på nettsiden, og i andre kanaler, når denne prosessen starter.


Publisert: 30. mars 2023 klokken 14:26