Bygger grønn redningsplass i Fløen

På jernbanetomten i Kalfarveien 99 skal det lages en redningsplass for evakuering fra jernbanen og tunnelene i Ulriken. Bane NOR vil gi plassen en grønn utforming og gjøre den tilgjengelig for folk i nærområdet i det daglige.

  • Bergensbanen
  • Utbygging Nygårdstangen-Bergen-Fløen
  • Nabovarsel
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 31. mai 2024 klokken 12:08

Oppdatert: 31. mai 2024 klokken 12:11

Tegning av redningsplass og boområdet omkring

Omtrent slik vil den grønne redningsplassen i Fløen se ut. Foto: Illustrasjon, Bane NOR

Mer om arbeidet


Arbeidet med å gjøre i stand området starter i uke 23 og er planlagt å være ferdig i oktober. 

Arbeidstiden vil normalt være fra mandag til fredag mellom kl. 07 og kl. 15.

Det blir avviklet ferie i uke 28, 29 og 30, og dermed ikke aktivitet i denne perioden. 

Vi starter med å grave bort og erstatte en del masser med nye. I begynnelsen blir det dermed både graving på tomten og noe massetransport til og fra området via Kalfarveien.

Videre vil området bli bygget opp som et grøntareal med murer, gangarealer og benker med mer.

Det blir elektrisk drift på de fleste maskinene på anlegget, og på bilene som transporterer masser inn og ut av området.

Det er anleggsgartnerfirmaet Boasson AS som skal utføre jobben for Bane NOR. Firmaet vil holde til med maskiner og materiell i Kalfarveien 85.    

Ved spørsmål kan følgende kontaktes:

 

Nabokontakt i Bane NOR, Ole Magne Kjellevold, e-post: ole.magne.kjellevold@banenor.no eller telefon 916 66 106, mandag-fredag mellom kl. 09 og 15. 

Bane NORs Kundesenter, telefon 477 70 098, e-post: kundesenter@banenor.no, mandag-fredag kl. 08-15 og lørdag-søndag/helligdager kl. 09-15.  


Publisert: 31. mai 2024 klokken 12:08

Oppdatert: 31. mai 2024 klokken 12:11