Reguleringsplan godkjent i Hamar og Stange

Kommunestyrene i Hamar og Stange kommune har godkjent reguleringsplan for Åkersvika – Hamar stasjon. Nå vil arbeidet fortsette for å gjøre klar til en eventuell utbygging.

  • Planprosjekt
  • Prosjektnyheter
  • Utbygging av Hamar stasjon
  • Dovrebanen

Publisert: 27. februar 2023 klokken 14:05

Plankart for Åkersvika-Hamar stasjon

Plangrense for utbygging av jernbane i både Stange og Hamar kommuner. Bane NOR

Bane NORs forslag til reguleringsplaner for utbygging av dobbeltspor fra Åkersvika til Hamar stasjon ble godkjent i Stange kommune 14. desember og i og Hamar kommune 21.desember.

- Vi er svært glade for at reguleringsplanen nå er godkjent. Et dobbeltspor over Åkersvika, og en oppgradering av til Hamar stasjon, vil bidra til flere avganger for persontog mellom Oslo og Innlandet, og ikke minst flere godstog mellom Oslo og Trondheim. Tiltaket gir også kortere reisetider, færre driftsforstyrrelser og bedre punktlighet, sier prosjektsjef Lars Eide

Innholdet i planen

Planområdet starter sør for Åkersvika i Stange kommune og strekker seg langs eksisterende jernbane og inn til Hamar stasjon. Reguleringsplanen legger til rette for nytt dobbeltspor og en modernisering av publikumsarealene og tekniske systemer.

For publikum vil utbyggingen merkes ved at knutepunktet ved og publikumsarealer på stasjonen skal oppgraderes, og det blir etablert en ny undergang under sporene med tilkomst til alle plattformer og som binder eksisterende sentrum sammen med ny bydel i strandsonen. Det tekniske systemet på stasjonen er gammelt og vil bli oppgradert i forbindelse med utbyggingen. I tillegg vil utbrukte spor vil bli fjernet slik at Hamar kan komme i gang med en lenge etterlengtet byutvikling i strandsonen. Planen legger også til rette for et nytt signalsystem – ERTMS (European Rail Traffic Management System), som skal innføres på jernbanen i hele Norge.

Du finner alle dokumenter i planforslaget på vår nettside for utredninger og dokumenter.

Når starter utbyggingen?

Selv om reguleringsplanen nå er godkjent er Bane NOR fortsatt avhengig av en bevilgning i Nasjonal transportplan (NTP) for å starte en utbygging. Dette vil tidligst være klart i 2024 når ny NTP legges frem. I påvente av dette vil Bane NOR nå jobbe videre med de tekniske planene som er grunnlaget for en utbygging.

- I tiden fremover mot neste NTP vil vi jobbe videre mot en investeringsbeslutning, sier prosjektsjefen.


Publisert: 27. februar 2023 klokken 14:05