Endringer i reguleringsplan

Bane NOR har varslet endringer i reguleringsplanen for ny togparkering i Tønsberg. Formålet er å justere den regulerte traseen for adkomstveien. Forslaget sendes ut på begrenset høring.

  • Prosjektnyheter
  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker

Publisert: 31. januar 2023 klokken 14:59

Enden av fire parkerte tog

Den nye togparkeringen er nødvendig for å kunne øke antall avganger på Vestfoldbanen. Simen Slette Sunde, Bane NOR

Bane NOR og Tønsberg kommune er enige om at omreguleringen kan gjennomføres som en forenklet planbehandling, med begrenset høring i fire uker. Planendringen kan vedtas etter høringen hvis det ikke er kommet inn vesentlige merknader i høringsperioden.

Kryssområde ved Hortensveien

Det skal gjøres flere endringer i reguleringsplanen, først og fremst å få med kryssområde ved Hortensveien i planen. I gjeldende plan er det stilt krav om at krysset skal bygges etter tegninger som kan godkjennes av vegmyndigheten som er Vestfold- og Telemark fylkeskommune. Fylkeskommunen krever at krysset bygges med venstresvingefelt både for Høifødtveien og adkomstveien til togparkering. Derfor må krysset tas inn i planen.

Adkomstvei

Det har også vist seg nødvendig å justere plassering av adkomstveien inn til togparkeringsanlegget. I gjeldende reguleringsplan er adkomstveien lokalisert nært bevaringsområdet for kulturminner. Bane NOR ønsker å flytte veien nordover for å få plass til skråningsutslag og grøft utenfor bevaringsområdet.

Mindre endringer

I byggeplanen er det mindre justeringer av gjerder og veger i portområdet inn til togparkeringsanlegget, samt formålsarealer ved det østre brukaret ved Brekke bru.

Endringene er beskrevet i planbeskrivelsen som også inneholder forslag til nytt plankart og nye bestemmelser. Du finner både planbeskrivelse og plankart nederst på denne siden.

Merknader til planarbeidet

Du kan påvirke planarbeidet ved å sende merknader til planarbeidet skriftlig innen 1.mars 2023 til Tønsberg kommune, merket «sak 22/7122».

E-post: postmottak@tonsberg.kommune.no

Eller pr post:Tønsberg kommune, postboks 2410, 3401 Tønsberg

Spørsmål om planarbeidet kan rettes til:

Bane NOR Utbygging Vestfoldbanen, v/ Gisle R. Totland

Tlf 90620518

E-post Gisle.Rebnord.Totland@banenor.no


Publisert: 31. januar 2023 klokken 14:59