Brekke bru stengt ut oktober

Arbeidet med den nye togparkeringen på Barkåker er i gang. I den forbindelse er det satt opp et anleggsgjerde for å ivareta sikkerheten til de som ferdes i området.

  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Togparkering Tønsberg
  • Vestfold og Telemark
  • Vestfoldbanen

Publisert: 19. april 2023 klokken 15:22

Oversiktsbilde der av bru og undergang

Brekke bru vil være utilgjengelig fra månedsskifte april/mai. Turgåere og andre må bruke undergangen lengre sør, for å komme til skogholdte og lysløypen.

Mandag 24. april ble Brekke bru stengt etter at den nå ble en del av anleggsområdet for den nye togparkeringen på Barkåker. Området og brua blir avstengt ut oktober. Deler av Brekke bru skal rives i mai og bygges så opp igjen i slutten av oktober.

Turgåere må bruke undergangen

Nå som brua er stengt må turgåere bruke undergangen lenger sør for å få tilgang til skogen og lysløypen. 

Det vil være noe anleggstrafikk på gårdsveien inn til Brekke bru, i perioden april til oktober. Det blir iverksatt særskilte sikkerhetstiltak knyttet til anleggstrafikken i boligområdet der veien går forbi.

Det er startet hogst langs gårdsvei fra Hortensveien, som til slutt vil bli adkomstvei inn til togparkeringsanlegget. I april startet arbeidet med grøften som skal lede vann og avløp langs gårdsveien. Adkomstveien skal stå ferdig i 2025.

Hva er et togparkeringsanlegg?

Bane NOR skal bygge et anlegg på 60 dekar for parkering av 14 togsett ved Barkåker i Tønsberg. Det må til for å kunne utnytte kapasiteten på et nytt dobbeltspor og kjøre flere avganger i timen. Togparkeringen skal stå ferdig når det nye dobbeltsporet åpnes mellom Oslo og Tønsberg i 2025.

Togparkering er et anlegg der togene parkeres om natten og når de ellers ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene.


Publisert: 19. april 2023 klokken 15:22