Hvem vil bygge togparkering?

Nå trenger Bane NOR entreprenør til å bygge togparkeringen på Barkåker, like utenfor Tønsberg. Interesserte må melde seg innen 20. april.

 • Nyhet
 • Vestfoldbanen
 • Vestfold og Telemark
 • Utbyggingsprosjekt
 • Togparkering Tønsberg
Modellbilde av togparkeringsannlegg, skog og landbruk

Modellbilde av togparkeringsanlegg

Mikael Rønneberg. Foto: Anne Mette Storvik / Bane NOR

Togparkeringen skal ha plass til 14 togsett fordelt på syv spor, og det skal bygges både servicebygg, pumpestasjon og tekniske bygg. Adkomsten med bil blir fra Hortensveien, så denne avkjøringen er inkludert i prosjektet. Anlegget skal være ferdig samtidig med nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker, altså sommeren 2025.

-Vi tror denne jobben har passe størrelse og burde være interessant for flere aktører, sier prosjektleder i Bane NOR, Mikael Rønneberg.

Bane NOR gjennomfører omfattende forbedringer på Vestfoldbanen, for å legge til rette for flere avganger og kortere reisetid. Nå skal det bygges togparkering utenfor Tønsberg, for å kunne hente ut full effekt av det fremtidige sammenhengende dobbeltsporet mellom Oslo og Tønsberg.

Om kontrakten
Kontrakten er en utførelsesentreprise og omfatter blant annet:

 • Togparkering med 14 plasser fordelt på syv spor. Hvert spor er 220 meter.
 • Grunnarbeider på påkoblingspor og deler av dobbeltspor.
 • Rive deler av eksisterende bru over jernbane for å bygge ny støttemur og grunnlag for påkoblingspor. Bru skal reetableres etter at støttemur er bygd.
 • Bygging av atkomstvei fra Hortensveien og tilpassing av krysset.
 • Tilkobling av vann og avløp (fra Hortensveien).
 • Bygging av servicebygg, teknisk hus og pumpestasjon.
 • Etablering av serviceplattformer.

 

Frist for innlevering av prekvalifisering er 20. april i år og arbeidene skal være ferdig innen 31.12.2025. Konkurransegrunnlaget kan lastes ned via Doffin eller Tendsign.

Kontaktperson hos Bane NOR er kontraktsansvarlig Henrik Liane Håkensen, epost: henrik.liane.hakensen@banenor.no