Reguleringsplan vedtatt

Kommunestyret i Tønsberg har vedtatt reguleringsplan for nytt togparkeringsanlegg ved Skotte, nord for Barkåker i Tønsberg. Bane NOR forbereder nå bygging av anlegget, med oppstart i 2023.

  • Prosjektnyheter
  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Utbyggingsprosjekt
  • Togparkering Tønsberg

Publisert: 9. november 2021 klokken 13:05

Oppdatert: 31. mars 2022 klokken 14:38

Modellbilde togparkering og landskap med jorder og skog

Modellbilde av togparkeringsanlegget

Togtilbudet på Vestfoldbanen skal styrkes vesentlig, og i 2025 skal det etter planen være sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg. Dette gjør det mulig å kjøre flere tog på strekningen.

For å kunne få full effekt av det nye dobbeltsporet er det nødvendig å etablere en togparkering i Tønsberg kommune. Den nye togparkeringen skal bygges ved Skotte, nord for Barkåker tettsted. Anlegget vil bli lagt på østsiden av det nye dobbeltsporet som bygges i området.

Kommunestyret i Tønsberg har nå vedtatt reguleringsplanen for anlegget. Denne planen definerer utformingen av anlegget. Du finner saksdokumentene nederst på denne siden. Bane NOR har påbegynt arbeidet med byggeplan for anlegget, og det er forventet at byggingen begynner i 2023, med ferdigstillelse før åpningen av nytt dobbeltspor i 2025.


Publisert: 9. november 2021 klokken 13:05

Oppdatert: 31. mars 2022 klokken 14:38