Starter arbeidet med reguleringsplan for togparkering

Det er bestemt hvor Tønsbergs togparkering skal ligge. Nå begynner jobben med å planlegge utbyggingen og omregulering av areal.

  • Vestfoldbanen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Togparkering Tønsberg

Publisert: 26. juni 2020 klokken 15:00

Oppdatert: 17. september 2021 klokken 15:49

Nå skal Bane NOR planlegge og regulere det området som trengs til togparkering, bygninger, driftsvei, rigg- og anleggsområder.

Reguleringsplanen skal beskrive hvordan dette arealet skal brukes både under bygging og når togparkeringen er ferdig og i bruk.

Skal vurdere veier
17. juni 2020 vedtok Tønsberg kommunestyre at togparkeringen skal bygges ved Skotte, nord for Barkåker tettsted. Anlegget vil bli lagt på østsiden av det nye dobbeltsporet, som bygges i området.

Planområdet for togparkeringen er ca. 340 dekar, og det er tatt høyde for to alternative veier til anlegget. Disse veiløsningene skal vurderes nærmere under arbeidet med reguleringsplanen.

Utbygging av dobbeltspor og togparkering skal bidra til et miljøvennlig, raskere og bedre transporttilbud mellom byene på Østlandet.

Gi oss innspill!
Har du innspill og informasjon til oss? Merk brevet eller e-posten med «sak: 202006819» og send det skriftlig til:

Bane NOR, postboks 4350, 2308 Hamar
e-post: postmottak@banenor.no

Med kopi til:

Tønsberg kommune, postboks 2410, 3104 Tønsberg
e-post: postmottak@tonsberg.kommune.no

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 1. september 2020.

Send oss gjerne spørsmål!
Noe du lurer på i forbindelse med prosjektet? Ta gjerne kontakt med:

Gisle Rebnord Totland, prosjekteringsleder arealplan
e-post: Gisle.Rebnord.Totland@banenor.no

Arild Herfindal, prosjektleder
e-post: Arild.Herfindal@banenor.no

 


Publisert: 26. juni 2020 klokken 15:00

Oppdatert: 17. september 2021 klokken 15:49