Nå er det bestemt: togparkeringen skal nord for Barkåker

Tønsberg kommunestyre har bestemt at togparkeringsanlegget skal ligge nord for Barkåker. – Vi er glade beslutningen. Den er i tråd med våre faglige vurderinger, sier Markus Vetrhus i Bane NOR.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Togparkering Tønsberg

Publisert: 18. juni 2020 klokken 10:00

Oppdatert: 17. september 2021 klokken 15:50

Onsdag 17. juni bestemte politikerne at togparkeringen skal bygges i området som er kalt Barkåker nord sørlig. Dette var et av tre alternativer, og det som kom best ut i Bane NORs utredninger.

– Dette er gledelige nyheter. Nå har lokalsamfunnet på Barkåker og Bane NOR fått en viktig avklaring, sier planleggingsleder Markus Vetrhus.

Best for lokalmiljøet og jernbanen
I Bane NORs utredninger har den samfunnsøkonomiske kostnaden spilt en viktig rolle: Barkåker nord sørlig alternativ er rundt 100 millioner kroner billigere enn de øvrige alternativene: Barkåker sør og Barkåker nord nordlig alternativ. I tillegg vil den valgte løsningen i liten grad påvirke bygda, med boliger, skole, barnehage og lekeområder, slik bygging i Barkåker sør ville gjort.

– Vi mener at politikerne har vedtatt det alternativet som er best for lokalmiljøet, for regionen og jernbanen, sier Vetrhus.

Han viser til at det er gjort et grundig utredningsarbeid som har ført fram til dette resultatet. De såkalt ikke-prissatte verdiene (som er landskapsbilde, friluftsliv, by- og bygdeliv, kulturarv, naturmangfold og naturressurser) peker samlet sett på Barkåker sør som det beste alternativet, med Barkåker nord sørlig som en god nummer to. Det skyldes blant annet at alternativene i nord tar noe mer dyrka mark. Totalt sett var det imidlertid ikke tvil verken hos Tønsbergs politikere eller Bane NOR: Barkåker nord sørlig er den beste løsningen.

– Nå skal vi jobbe videre for å finne ut hvordan vi kan flytte og bevare matjorda fra anleggsområdet. Dette er en viktig ressurs som vi ønsker at skal kunne brukes andre steder i kommunen, sier Vetrhus.

Viktig for satsingen på tog i Vestfold
Fra Drammen til Tønsberg både bygges og planlegges det viktig infrastruktur. Dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen er under oppføring, det samme er strekningen mellom Nykirke og Barkåker i Vestfold. Når disse anleggene står ferdige mot slutten av 2024, er det et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg.

For at det skal kunne kjøres flere tog på strekningen, må det samtidig stå ferdig nye togparkeringsplasser i Tønsberg og Drammen. Begge disse prosjektene er under planlegging og onsdag 17. juni falt en viktig brikke i puslespillet på plass, når det ble bestemt hvor Tønsbergs togparkering skal ligge.

– Vi har knapt med tid. Anlegget skal være ferdig planlagt og bygget før 2025. Derfor er dette et viktig vedtak i kommunestyret, sier Vetrhus.

Han minner om at utbygging av dobbeltspor og togparkering skal bidra til et miljøvennlig, raskere og bedre transporttilbud mellom byene på Østlandet.


Publisert: 18. juni 2020 klokken 10:00

Oppdatert: 17. september 2021 klokken 15:50