Utvider området Barkåker nord

I området Barkåker nord planlegger Bane NOR et nytt anlegg for togparkering. Nå blir området utvidet for å undersøke om det kan bygges en ny vei inn fra Undrumveien.

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Togparkering Tønsberg
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 3. september 2019 klokken 15:38

Bane NOR skal bygge nytt anlegg for togparkering i Tønsberg-området. Et slikt anlegg skal stå ferdig i 2024, samtidig med det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker. Togparkeringen (eller hensetting som det heter på fagspråket) er helt nødvendig for at det skal kunne kjøres flere tog på skinnene til og fra Tønsberg stasjon. Et nytt anlegg sikrer nok parkeringsplasser for togene når de ikke er i drift. Her skal det også gjennomføres enkelt vedlikehold av togsettene.

Tønsberg bystyre har vedtatt et planprogram for togparkering. I dette planprogrammet er det satt av to områder som er aktuelle: Barkåker sør og Barkåker nord, som ligger på hver sin side av tettstedet Barkåker.

Nå varsler Bane NOR at utredningsområdet Barkåker nord skal utvides. Dette er ingen stor utvidelse, men den er nødvendig for å undersøke om det kan bygges en ny vei fra Undrumveien til Barkåker nord. Denne veien er også planlagt brukt under bygging av dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker. Veien vil krysse dagens lysløype, men vil ikke hindre tilgangen til det lokale turvei- og lysløypenettet.

Utvidelsen vises på kartet som kan lastes opp nederst på siden.

Innspill eller kommentarer til denne justeringen av Barkåker nord kan sendes på e-post til postmottak@banenor.no eller per post til Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar.

Merk innspillene «Varsel om utvidelse av varslingsområdet Barkåker nord, saksnr. 201809610».

Frist for innsendelse er 27. september 2019.

Spørsmål knyttet til utvidelse av planområdet kan rettes til Bane NOR v/prosjekteringsleder Markus Vetrhus, markus.vetrhus@banenor.no.

Denne varslingen skjer i arbeidet med kommunedelplan for prosjektet Hensetting i Tønsberg-området, etter plan- og bygningsloven § 11-5 og § 11-12. Oppstart av kommunedelplanarbeid for nytt hensettingsanlegg i Tønsberg-området ble varslet 07.01.2019. Planprogrammet for Hensetting i Tønsberg-området ble fastsatt av Tønsberg bystyre 22.05.2019. Fastsatt planprogram vurderes til å være dekkende også for utvidelsen. 

Utvidelsen omfatter areal som er regulert til midlertidig område for anleggsvei i detaljregulering for dobbeltspor og deponiområder Nykirke-Barkåker (vedtatt av Tønsberg bystyre 20.06.18, planID 070420160146).  


Publisert: 3. september 2019 klokken 15:38