Møte om togparkering på Barkåker

Torsdag 24. januar inviterer Bane NOR til møte om togparkering i Barkåker samfunnshus.

Publisert: 18. januar 2019 klokken 09:51

Oppdatert: 18. januar 2019 klokken 10:11

Bane NOR planlegger et anlegg for togparkering i Tønsberg-regionen (på fagspråket hensetting). Det er nødvendig for å kunne kjøre flere togavganger og utnytte kapasiteten på det framtidige dobbeltsporet.

– Hensetting vil gi folk et bedre transporttilbud. Togene må parkeres utenfor sporet når de ikke er i drift. Da får vi vedlikeholdt både skinnegangen og togsettene, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Torsdag 24. januar inviterer Bane NOR til åpent informasjonsmøte. Arrangementet skjer i samarbeid med Tønsberg kommune.

  • Hvor: Barkåker samfunnshus
  • Når: Klokka 17.30 til 19.30.
  • Hva: Presentasjon av prosjektet og utredningsområdene fra klokka 17.30. Deretter er Bane NORs ansatte tilgjengelige for innspill og spørsmål fram til klokka 19.30.

– Vi håper så mange som mulig kommer og vil snakke med oss om prosjektet, sier Solhaug.

Bane NOR ønsker å informere om togparkering, utredningsområdene, høringsperioden og litt om arbeidet som ligger foran oss.

Fra fire til to alternativer

Tidligere var fire områder aktuelle for utredning: Vestre Stavnum i Sandefjord kommune og Brekkeskogen, Skottebakken og Barkåkerskogen i Tønsberg kommune.

Nå er alternativet Vestre Stavnum lagt bort. Det skyldes at Bane NOR har anbefalt at nytt dobbeltspor på strekningen Stokke – Sandefjord legges på vestsiden av Torp Sandefjord Lufthavn, mens Vestre Stavnum ligger øst for flyplassen.

Det er tidligere varslet at Bane NOR vil gjennomføre befaringer og grunnundersøkelser i området Vestre Stavnum. Disse undersøkelsene vil nå utgå.

Områdene i Tønsberg er slått sammen til to alternativer: Barkåker sør (Barkåkerskogen) og Barkåker nord (Brekkeskogen og Skottebakken).

Høringsrunden er nå

Forslaget til planprogram ligger nå ute til høring fram til 18. februar.

– Vi ønsker så mange høringsuttalelser som mulig. Det er viktig at folk sender oss både informasjon og synspunkter, slik at vi får et best mulig kunnskapsgrunnlag for planleggingen, sier Solhaug.

Innspill til planprogrammet sendes på epost til postmottak@banenor.no eller per post til:

Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar.

Uttalelsen merkes med saksnummer 201809610 og referanse «InterCity – Hensetting i Tønsbergområdet – Offentlig ettersyn av planprogram».

Fakta om togparkering:

  • Togparkering (eller hensetting på fagspråket) er der togene parkeres når de ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene.
  • Anlegget som planlegges i Tønsberg kommune er for 14 tog på 110 meter. Størrelsen på det ferdige anlegget er foreløpig ikke avklart, men det vil være mellom 60 og 100 mål.
  • Området for togparkering skal huse et servicebygg, påkoblingsspor, et utendørs vaskeanlegg, plass til snørydding og parkeringsplasser til ansatte. Anlegget må være tilknyttet det planlagte dobbeltsporet.

Publisert: 18. januar 2019 klokken 09:51

Oppdatert: 18. januar 2019 klokken 10:11