Høring om togparkering i Tønsberg

Fram til 18. februar 2019 kan du sende inn informasjon, synspunkter og innspill om togparkering i Tønsberg kommune til Bane NOR.

Publisert: 7. januar 2019 klokken 06:00

Oppdatert: 7. januar 2019 klokken 09:05

Bane NOR planlegger et anlegg for togparkering i Tønsberg-regionen (på fagspråket hensetting). Det er nødvendig for å kunne kjøre flere togavganger og utnytte kapasiteten på det framtidige dobbeltsporet.

– Hensetting vil gi folk et bedre transporttilbud. Togene må parkeres utenfor sporet når de ikke er i drift. Da får vi vedlikeholdt både skinnegangen og togsettene, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Ønsker mange uttalelser

Etter planen skal togparkeringen stå ferdig når det nye dobbeltsporet åpnes mellom Oslo og Tønsberg i 2025. Bane NOR har nå offentliggjort et forslag til planprogram for hensettingsprosjektet og ber om innspill til planen.

– Vi håper på så mange høringsuttalelser som mulig. Det er viktig at folk sender oss både informasjon og synspunkter, slik at vi får et best mulig kunnskapsgrunnlag for planleggingen, sier Solhaug.

Fra fire til to alternativer

Tidligere var fire områder aktuelle for utredning: Vestre Stavnum i Sandefjord kommune og Brekkeskogen, Skottebakken og Barkåkerskogen i Tønsberg kommune.

Nå er alternativet Vestre Stavnum lagt bort. Det skyldes at Bane NOR har anbefalt at nytt dobbeltspor på strekningen Stokke – Sandefjord legges på vestsiden av Torp Sandefjord Lufthavn, mens Vestre Stavnum ligger øst for flyplassen.

Det er tidligere varslet at Bane NOR vil gjennomføre befaringer og grunnundersøkelser i området Vestre Stavnum. Disse undersøkelsene vil nå utgå.

Områdene i Tønsberg er slått sammen til to alternativer: Barkåker sør (Barkåkerskogen) og Barkåker nord (Brekkeskogen og Skottebakken).

Send dine merknader hit!

Forslag til planprogram ligger ute til offentlig ettersyn i perioden fra 7. januar til 18. februar 2019 på følgende steder:

Innspill til planprogrammet sendes på epost til postmottak@banenor.no eller per post til:

Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar.

Uttalelsen merkes med saksnummer 201809610 og referanse «InterCity – Hensetting i Tønsbergområdet – Offentlig ettersyn av planprogram».

Fakta om togparkering:

  • Togparkering (eller hensetting på fagspråket) er der togene parkeres om natten og når de ellers ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene.
  • Anlegget som planlegges i Tønsberg kommune er for 14 tog på 110 meter. Størrelsen på det ferdige anlegget er foreløpig ikke avklart, men det vil være mellom 60 og 100 mål.
  • Området for togparkering skal huse et servicebygg, påkoblingsspor, et utendørs vaskeanlegg, plass til snørydding og parkeringsplasser til ansatte. Anlegget må være tilknyttet det planlagte dobbeltsporet.

Publisert: 7. januar 2019 klokken 06:00

Oppdatert: 7. januar 2019 klokken 09:05