Har kartlagt viktige områder for barna

Hvilke veier går elevene til skolen? Hvor liker barna å leke på fritiden? Hvor er det lekeplasser, akebakker og fotballbaner? Bane NOR har kartlagt områdene som er viktige for barna på Barkåker.

Publisert: 15. mai 2019 klokken 12:39

Oppdatert: 15. mai 2019 klokken 12:55

3. april stilte to femteklasser ved Barkåker skole opp og hjalp Bane NOR med å registrere hvor barna går til vanlig og hvilke områder de bruker på fritida. Denne analysen blir nå del av arbeidet med å finne det best egnede området for togparkering sør eller nord for Barkåker tettsted.

– Vi ønsker å takke skolen for god hjelp og organisering, og takke de flinke elevene som deltok. Dette er verdifull informasjon for oss, sier planleggingsleder Markus Vetrhus i Bane NOR.

Politisk behandling i mai
Mandag 13. mai ble Bane NORs forslag til planprogram enstemmig vedtatt i Tønsbergs formannskap.

– Det er vi glade for. Nå ser vi frem mot den endelige behandlingen i bystyret den 22. mai, sier Vetrhus.

Planprogrammet angir hvilke områder som skal vurderes og utredes for togparkering. Blir Bane NORs forslag vedtatt i bystyret, begynner arbeidet med kommunedelplanen. Her skal Bane NOR undersøke hvor det er best å plassere anlegget med tanke på mange forskjellige verdier: funksjonalitet for jernbanen, økonomi, lokalsamfunnet på Barkåker, naturen, dyreliv og friluftsliv.

Avgrenser området til høsten
Bane NOR håper å kunne legge frem noen alternative lokaliseringer for selve togparkeringsanlegget til høsten. Det vil bli foreslått minst ett alternativ i hvert av utredningsområdene, som er Barkåker sør og Barkåker nord.

– Vi vil invitere til folkemøter for å informere om alternativene. Da vil vi også kunne si noe om hvilke pluss og minus det er ved de forskjellige forslagene, sier prosjektleder Julie Backe-Bogstad i Bane NOR.

Etter dagens fremdrift vil forslaget til kommunedelplan komme til behandling i Tønsberg kommune våren 2020. Så legges saken ut på høring, slik at alle kan lese Bane NORs utredninger og komme med innspill og tilbakemeldinger før den endelige politiske behandlingen.

Det blir flere togavganger
Hvorfor trengs et slikt anlegg nå, vi har ikke hatt togparkering i området før?

– Kapasiteten og antall avganger skal økes på Vestfoldbanen. Etter foreløpige planer skjer det fra 2024/2025 når dobbeltsporet skal stå ferdig mellom Oslo og Tønsberg. Når flere tog starter og avslutter ruta i Tønsberg, er det behov for togparkering i nærheten, sier Backe-Bogstad.

De samme togsettene trafikkerer de samme banestrekningene hver dag og trenger enkel service og vedlikehold mens de står parkert. Uten et nytt anlegg kan ikke Bane NOR øke antall avganger til og fra Tønsberg.


Publisert: 15. mai 2019 klokken 12:39

Oppdatert: 15. mai 2019 klokken 12:55