30 høringsuttalelser om togparkering

Bane NOR har fått tilsendt nesten 30 innspill til planleggingen av togparkering i Barkåker-området. Alle uttalelsene finner du her!

Publisert: 1. mars 2019 klokken 16:27

Oppdatert: 1. mars 2019 klokken 16:33

7. januar i år ble planprogrammet lagt ut på høring. Fram til 18. februar kunne alle som ønsket det sende inn synspunkter, forslag og innspill til Bane NOR.

– Vi vil takke alle som har sendt oss informasjon, synspunkter og forslag. Dette er verdifullt for oss, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Nå starter arbeidet med å gå gjennom de 28 uttalelsene fra organisasjoner, foreninger, lag, fylkeskommunen, statlige instanser og privatpersoner.

Etter gjeldende tidsplan skal bystyret i Tønsberg vedta planprogrammet i slutten av mai. Før den tid skal kommunen sende over sin høringsuttalelse. Det skjer etter politisk behandling av saken 12. mars.

Nå vil Bane NOR gå gjennom alle de innkomne uttalelsene, svare på dem, og deretter sende alt over til kommunen 25. mars. Dokumentet vil samtidig legges ut på våre nettsider, slik at alle som ønsker det kan lese både merknader og Bane NORs svar. 

– Disse innspillene er viktige. Får vi nye opplysninger gjennom høringsuttalelsene, blir de grundig vurdert. Er kunnskapen viktig for plasseringen av ny togparkering, tar vi det med i den videre planleggingen, sier Solhaug.


Publisert: 1. mars 2019 klokken 16:27

Oppdatert: 1. mars 2019 klokken 16:33