Inviterer til møte om togparkering

Tirsdag 13. november åpner Bane NOR dørene for å informere om prosjektet togparkering i Tønsbergområdet. Vi håper på fullt hus og stinn brakke!

Publisert: 6. november 2018 klokken 08:48

Oppdatert: 6. november 2018 klokken 09:20

Utbygging av dobbeltspor og togparkering skal bidra til et miljøvennlig, raskere og bedre transporttilbud mellom byene på Østlandet.

– Et slikt anlegg gir mulighet for flere avganger og et mer pålitelig transporttilbud, sier prosjektsjef Hanne Sophie Solhaug i Bane NOR.

Tirsdag 13. november inviterer Bane NOR til åpent informasjonsmøte. Arrangementet skjer i samarbeid med Sandefjord og Tønsberg kommuner.

 • Hvor: Bane NORs brakkerigg ved Tønsberg stasjon, Eckersbergs gate 3, med inngang fra Farmannsveien.
   
 • Når: Klokka 17.30 til 19.30.

 • Hva: Presentasjon av prosjektet klokka 17.45 – 18.15. Deretter er Bane NORs ansatte tilgjengelige for å lytte til innspill og svare på spørsmål fram til klokka 19.30.

– Vi håper så mange som mulig kommer og vil snakke med oss om prosjektet, sier Solhaug.

Bane NOR ønsker å informere om hva togparkering er, hvorfor et slikt anlegg trengs, hvordan planleggingsprosessen foregår og gå kort gjennom de aktuelle områdene.

Det er fire områder som utredes for fremtidig bruk som togparkeringsplasser. Det er Brekkeskogen, Skottebakken og Barkåkerskogen i Tønsberg kommune og Vestre Stavnum i Sandefjord kommune.

– Vi kan foreløpig ikke si noe om hvor anlegget skal bygges, eller hvilke eiendommer som blir direkte berørt. Først må vi utrede disse fire områdene og se hvor det samlet sett vil være best å legge togparkeringen, sier Solhaug.

Bane NOR skal i størst mulig grad å unngå dyrket mark, kulturminner, naturverdier, og negative konsekvenser for dyreliv, friluftsliv og dagens bebyggelse. I tillegg vil økonomi og jernbaneteknisk funksjonalitet spille en rolle i vurderingene som skal gjøres.

Nå jobber Bane NOR med et forslag til planprogram, som vil bli sendt på høring vinteren 2019. I planprogrammet beskrives de aktuelle områdene. I tillegg er dokumentet en plan for hvordan den videre prosessen skal foregå. 

Fakta om togparkering:

 • Togparkering (eller hensetting på fagspråket) er der togene parkeres om natten og når de ellers ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene.
 • Anlegget som planlegges i Tønsberg/Sandefjord er for inntil 14 tog på 110 meter. Størrelsen på det ferdige anlegget er foreløpig ikke avklart, men det vil være mellom 60 og 100 mål.
 • Området for togparkering skal huse et servicebygg, påkoblingsspor, et utendørs vaskeanlegg, plass til snørydding og parkeringsplasser til ansatte. Anlegget må være tilknyttet det planlagte dobbeltsporet.

Hva skjer fremover?

 • Bane NOR vil gjennomføre befaringer, kartlegging av arealverdier og grunnundersøkelser høsten 2018 og våren 2019.
 • Prosjektet inviterer til åpne kontordager og åpent informasjonsmøte vinteren 2019. Alle møtene skal annonseres i lokalmedia og på Bane NORs nettsider.
 • Forslag til planprogram offentliggjøres og sendes på høring vinteren 2019. Dette varsles i lokalmedia. Planprogrammet vil være tilgjengelig på kommunens og Bane NORs nettsider.

Publisert: 6. november 2018 klokken 08:48

Oppdatert: 6. november 2018 klokken 09:20