Her er rapporten om områder for togparkering

15 forskjellige steder nord og sør for Tønsberg er vurdert i søket etter mulige områder for togparkering. Her finner du rapporten som beskriver de ulike alternativene.

Publisert: 11. juni 2018 klokken 13:59

Oppdatert: 8. oktober 2018 klokken 15:35

Dokumentet skal gi Bane NOR større kunnskap om disse 15 arealene. Deretter skal det plukkes ut noen få områder som skal utredes videre.

I rapporten anbefales det at Brekkeskogen, Skottebakken, Barkåkerskogen og Vestre Stavnum tas med i den videre planprosessen.

– Vi skal ta med oss langt færre arealer enn 15 i den videre planleggingen. Denne rapporten er viktig for å sikre at det er realistiske alternativer vi sitter igjen med, sier prosjektleder Julie Backe-Bogstad i Bane NOR.

Skal finne gode alternativ

Stedene som er vurdert ligger i Sandefjord, Tønsberg og Horten kommuner. Rapporten er presentert for disse kommunene, i tillegg til Vestfold fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestfold.

Før Bane NOR anbefaler ett av områdene for utbygging, er det mye som skal på plass.

– Vi må finne gode alternativer. Bane NOR skal i størst mulig grad å unngå dyrket mark, kulturminner, naturverdier, og negative konsekvenser for dyreliv, friluftsliv og dagens bebyggelse, sier Backe-Bogstad. 

Hun legger til at økonomi og jernbaneteknisk funksjonalitet naturligvis også spiller en rolle når en skal finne areal til hensetting (togparkering).

Alle kan komme med innspill

I løpet av prosessen skal naboer og grunneiere holdes løpende orientert. Planene skal også legges ut på offentlig høring, slik at alle som ønsker det kan komme med innspill, forslag og synspunkter underveis i prosessen.

Togparkeringen skal stå ferdig når det nye dobbeltsporet er ferdig mellom Oslo og Tønsberg i 2025, ifølge foreløpige planer (Jernbanedirektoratets høringsutgave til Handlingsprogram for Nasjonal transportplan). 

Fakta: Togparkering i Tønsberg-området

  • Et hensettingsanlegg (togparkering) er der togene står om natten og når de ellers ikke er i drift.
  • På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene. Anlegget må være tilknyttet jernbanesporet og ha en kapasitet og størrelse som er tilpasset trafikken.
  • Kapasiteten og antall avganger skal økes på Vestfoldbanen. Når flere tog starter og avslutter ruta i Tønsberg, er det behov for togparkering i nærheten.
  • Uten nytt hensettingsanlegg kan vi ikke øke antall avganger til og fra Tønsberg.
  • Anlegget blir i størrelsesorden 60 dekar. Det skal være plass til å parkere de 14 enkle togsettene som skal brukes til og fra Tønsberg stasjon. Hvert av disse enkle Flirt-settene er 110 meter.

Publisert: 11. juni 2018 klokken 13:59

Oppdatert: 8. oktober 2018 klokken 15:35