Full brakke under møte om togparkering

Tirsdag 13. november holdt Bane NOR åpent møte i Tønsberg om togparkering. Rundt 40 tilhørere fra Barkåker og Stavnum fikk informasjon og svar på flere spørsmål.

Publisert: 14. november 2018 klokken 10:12

Oppdatert: 14. november 2018 klokken 13:13

De ansatte i Bane NOR kunne imidlertid ikke svare på alt tilhørerne lurte på. Det er fortsatt tidlig i planleggingsprosessen, og det er enda ikke avklart noen nøyaktig avgrensing av de aktuelle områdene for hensetting (togparkering).

Skal finne det beste alternativet

Per i dag er det fire områder Bane NOR ønsker å planlegge videre, med tanke på en mulig utbygging: Brekkeskogen, Skottebakken og Barkåkerskogen i Tønsberg kommune og Vestre Stavnum i Sandefjord kommune.

– Vi kan foreløpig ikke si noe om hvor anlegget skal bygges, eller hvilke eiendommer som blir direkte berørt. Først må vi utrede disse fire områdene og se hvor det samlet sett vil være best å legge togparkeringen, fortalte planleggingsleder Markus Vetrhus i Bane NOR.

Ønsker mange innspill

Det er kun ett område som skal bygges ut, og planleggingsprosessen skal vise hvilket område som gir færrest negative og flest positive konsekvenser.

Først vinteren 2019 offentliggjøres planprogrammet, som deretter legges ut på høring. Under tirsdagens møte fikk tilhørerne forklart hva et togparkeringsanlegg er, hvorfor det er behov for et slikt anlegg og hvilke områder som er aktuelle.

– Planprogrammet vil beskrive de aktuelle områdene. Når det legges ut på høring, er det viktig at folk sender sine synspunkter og innspill til Bane NOR. Vi ønsker å høre fra så mange som mulig og håper folk engasjerer seg i prosjektet, sier Vetrhus.

Fakta om togparkering:

  • Togparkering (eller hensetting på fagspråket) er der togene parkeres om natten og når de ellers ikke er i drift. På et slikt anlegg utføres det enkel service og vedlikehold av togsettene.
  • Anlegget som planlegges i Tønsberg/Sandefjord er for inntil 14 tog på 110 meter. Størrelsen på det ferdige anlegget er foreløpig ikke avklart, men det vil være mellom 60 og 100 mål.
  • Området for togparkering skal huse et servicebygg, påkoblingsspor, et utendørs vaskeanlegg, plass til snørydding og parkeringsplasser til ansatte. Anlegget må være tilknyttet det planlagte dobbeltsporet.

Hva skjer fremover?

  • Bane NOR vil gjennomføre befaringer, kartlegging av arealverdier og grunnundersøkelser høsten 2018 og våren 2019.
  • Prosjektet inviterer til åpne kontordager og åpent informasjonsmøte vinteren 2019. Alle møtene skal annonseres i lokalmedia og på Bane NORs nettsider.
  • Forslag til planprogram offentliggjøres og sendes på høring vinteren 2019. Dette varsles i lokalmedia. Planprogrammet vil være tilgjengelig på kommunens og Bane NORs nettsider.

Publisert: 14. november 2018 klokken 10:12

Oppdatert: 14. november 2018 klokken 13:13