Reguleringsplanforslaget har fått aksept til å legges på høring

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har gitt sin tilslutning til at  reguleringsplanforslaget for Togparkering Moss kan legges ut til offentlig ettersyn.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Togparkering Moss
  • Prosjektnyheter
  • Planprosjekt

Publisert: 6. mars 2023 klokken 13:35

Oppdatert: 9. mars 2023 klokken 13:17

Togskkinner og parkeringsanlegg sett fra fugleperspektiv

Slik blir togparkeringsanlegget seende ut når det står ferdig. Foto: Rambøll/Bane NOR

Behov for mer togparkering

I forbindelse med dobbeltsporutbyggingen til Moss vil det blir flere togavganger fra Oslo til Moss. En forutsetning for å få til dette er flere parkeringsplasser for tog. På Gon i Rygge er det planlagt 16 togparkeringsplasser.

Høringsprosess i mai-juni

I 2022 har vi jobbet med å klargjøre et forslag til reguleringsplan for togparkering i Rygge, som så har vært til behandling hos departementet. Det betyr at vi nå kan kan begynne å planlegge for den offentlige høringen av reguleringsplanforslaget. 

- Vi er fornøyde med at å komme et steg videre. Nå starter vi planleggingen av høringsprosessen og legger opp til høring i mai-juni, forteller prosjektleder Robert Moan.

Nabovarsling og møter

Forslaget til reguleringsplanen kommer til å bli publisert på våre nettsider når høringsprosessen går i gang. Her vil det også publiseres informasjon om hvordan man kan levere høringsinnspill. Nærmeste naboer og direkte berørte vil bli varslet via brev i fysisk eller digital postkasse om at prosessen er i gang.

Vi kommer til å invitere til åpent møte og åpne kontordager i forbindelse med høringsprosessen. Her gjennomgår vi sentrale temaer i planen, og det blir anledning til å stille spørsmål og få veiledning i hvordan man kan levere innspill til planen, forklarer Moan.

Veien videre

I den offentlige høringen, som varer i minimum 30 dager, kan alle som har tanker og meninger om reguleringsplanen, sende skriftlige innspill til Bane NOR. Vi forsøker alltid å finne løsninger for å minske ulempene og ta hensyn under bygging, og i dette arbeidet er innspill fra lokalbefolkningen viktig.

- Det er ikke slik at alle innspill kan imøtekommes, men Bane NOR skal vurdere og svare ut alle innspillene vi mottar i høringsperioden i et eget merknadsdokument, forklarer Moan.

Sluttbehandling i departementet

Etter høringsperioden kan det bli endringer i reguleringsplanen, basert på innspillene som er mottatt i høringsperioden. Når endringene i reguleringsplanen er innarbeidet, sendes planen til sluttbehandling hos Kommunal- og distriktsdepartementet.

Departementet besluttet i november 2019 at den videre planleggingen av prosjektet skulle gjennomføres som en statlig reguleringsplanprosess. Det betyr at KDD er planmyndighet. 


Publisert: 6. mars 2023 klokken 13:35

Oppdatert: 9. mars 2023 klokken 13:17