Ferdigstilles samtidig med Sandbukta-Moss-Såstad-prosjektet

I våres ble det klart at ny dato for ferdigstillelse av Bane NORs prosjekt i Moss er satt til 2030.

  • Østfoldbanen
  • Togparkering Moss
  • Prosjektnyheter
  • Planprosjekt

Publisert: 20. november 2023 klokken 12:17

Illustrasjon viser jordbruksområde og skog med toglinje og togparkeringsanlegg.

Togparkering Moss-prosjektet er planlagt ferdigstilt samtidig med Sandbukta-Moss-Såstad som har fått ny ferdigstillelsesdato 2030. Foto: Rambøll/Bane NOR

- Togparkering Moss har ambisjoner om å ferdigstilles samtidig med sentrumsdelen av Mosseprosjektet. Årsaken er at vi først trenger parkeringen når sporet står klart fordi det gir økt trafikk, sier prosjektleder Robert Moan.

På Gon i Rygge skal det bygges et togparkeringsanlegg for tog som frekventerer Vestre linje av Østfoldbanen. Med det nye dobbeltsporet til Moss blir det flere tog på linja, og da trengs det parkering og enkelt vedlikehold når togene ikke er i bruk. Det er planlagt å bygge togparkering for inntil 16 tog, og ett arbeidstog. Kommunal og moderniseringsdepartementet bestemte i 2020 at parkeringen skal ligge på Gon i Rygge.

- Vi planlegger for start av selve anleggsarbeidet i år 2027-28. Når vi har fått vedtak om reguleringsplan og har fått på plass en entreprenør, vil vi detaljprosjektere ytterligere og kan da bli mer konkrete på når vi starter opp med hva, forklarer Moan.

Forarbeider og utgravninger

I forkant av selve anleggsarbeidet kommer det til å være forberedende arbeider, og det gjennomføres arkeologiske utgravninger. Det betyr at det vil være anleggsaktivitet i området mest sannsynlig fra år 2026-2027.

De arkeologiske utgravningene gjennomføres av Kulturhistorisk museum i samarbeid med oss. I samråd planlegges arbeidet mer i detalj.

- Grunneiere og berørte i området har blitt gjort oppmerksom på at dette kommer. Vi vil kontakte dem på ny når vi har mer konkret informasjon om utgravningsarbeidet og fremdrift, forklarer Moan.

Det skal gjøres utgravninger i et område nedsiden av togsporet og området som ligger tettest opp til stasjonen på vestsiden – og hele strekningen nord for stasjonen på vestsiden av sporet.

Jobber med merknadsbehandling

Nå jobber prosjektet med merknadsbehandling i forbindelse med reguleringsplanen og høringen som ble gjennomført i vår. Reguleringsplanen og merknadene er planlagt å oversendes Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) før jul, for sluttbehandling.

Togparkering Moss er underlagt statlig plan, noe som betyr at KDD er planmyndighet og kommunen en høringspart.  


Publisert: 20. november 2023 klokken 12:17