Siste nytt om Togparkering Moss

På denne siden finner du siste informasjon om prosjektet Togparkering Moss.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Togparkering Moss
  • Nyhet
  • Planprosjekt

Planprogrammet ble vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. februar 2021. Arbeidet med reguleringsplanen har nå startet opp. 

23. september hadde vi et digitalt informasjonsmøte om at reguleringsplanarbeidet for prosjektet starter opp. Opptak av og presentasjonen fra møtet finner du her: 

Har du spørsmål til oppstarten av reguleringsplanprosessen eller planområdet?
Ta kontakt med Robert Moan: robert.moan@banenor.no / 47471942