Det blir togparkering på Gon

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt planprogrammet for togparkering Moss og bestemt at det blir togparkering på Gon.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Prosjektnyheter
  • Planprosjekt
  • Togparkering Moss

Publisert: 18. februar 2021 klokken 07:00

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har bestemt at den nye togparkeringen i Østfold skal ligge på Gon ved Rygge stasjon, slik Bane NOR anbefalte. Å få på plass togparkeringen er viktig for å styrke rutetilbudet til Moss stasjon.

 

Bane NORs forslag til planprogram var ute på offentlig høring våren 2020, og da sendte interessenter og berørte inn sine høringsinnspill om togparkeringen. Bane NOR mottok 34 høringsinnspill fra offentlige myndigheter og private interessenter.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets beslutning er gjort etter vurderinger av alle høringsinnspill, og på grunnlag av konsekvensutredningen som er gjennomført. Departementet har vurdert at å ha togparkering ved Rygge stasjon gir høyest samfunnsøkonomisk nytte sammenlignet med alternativene.

 

Bane NOR vil i nær fremtid varsle oppstart av reguleringsplanarbeid for togparkering på Gon ved Rygge stasjon. Vi legger opp til et tett samarbeid med Moss kommune i tiden fremover, og vi ønsker å etablere en god dialog med nærområdet til anlegget, for å sikre gode innspill og tett dialog og for å ivareta omgivelsene på en god måte i både utbyggings- og driftsfase. Involvering av skole, barnehage, beboere og næringsliv på Halmstad er viktig for Bane NOR.

 

Bane NOR håper å legge forslag til reguleringsplan for togparkering på Gon ut til offentlig høring etter sommeren 2021. Da vil alle få anledning til å gi innspill til de detaljerte løsningene som er foreslått, eksempelvis for hvordan omgivelsene blir skjermet for anlegget

 

 

 

Bakgrunn:

  • Den 24.09.20 sendte Bane NOR sitt forslag til planprogram for statlig reguleringsplan til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for fastsettelse. Bane NOR ba samtidig om at departementet besluttet hvilket av de fem alternativene som er beskrevet i planprogrammet som skal reguleres.
  • I konsekvensutredningen er det utredet totalt 5 alternative lokaliseringer; Kambo på grensen mellom Moss og Vestby kommuner, Gon i Moss kommune og Løken/Høyda, Kjellerudåsen Vest og Kjellerudåsen Øst i Råde kommune.
  • I februar 2021 fikk Bane NOR svar fra KMD om at planprogrammet er fastsatt, og at Gon ved Rygge stasjon er valgt som lokaliseringssted for togparkeringen. Departementet har i sin beslutning fulgt Bane NOR sin anbefaling om lokaliseringssted ved Rygge stasjon på Halmstad.

Publisert: 18. februar 2021 klokken 07:00