Arkeologiske undersøkelser

Før vi begynner å bygge må vi være sikre på at det ikke ligger et stort vikingskip eller andre helt spesielle kulturminner der vi skal bygge.

  • Østfoldbanen
  • Viken
  • Togparkering Moss
  • Prosjektnyheter
  • Planprosjekt

Publisert: 5. november 2020 klokken 09:58

Derfor gjør vi arkeologiske undersøkelser. Denne uken har vi vært i Rygge og fått mer kunnskap om de arkeologiske registreringene der vi planlegger togparkering.  

Det er arkeolog Morten Bertheussen som har ansvar for arbeidet. Han sier: - Østfold er et veldig interessant område å jobbe i, fordi det har vært stor aktivitet her langt tilbake i tid og tettheten av kulturminner er stor: Spesielt på vestsiden av raet som strekker seg sørover i Østfold, er det opp gjennom årene gjort mange kulturhistoriske funn. 

En gravemaskin skraper av det øverste laget av jorden og så kan arkeologene sette i gang. Alle som har laget sandslott på stranden vet at et hull ofte fylles igjen av vann veldig raskt dersom det er vått. Morten Bertheussen sier: - Det som er heldig her er at jorden består av sand, fordi da tar det litt lengre tid før vannet gjør skade på arkeologiske funn. Hadde det vært leire i jorda, ville eventuelle funn blitt ødelagt nærmest umiddelbart

Ofte finner arkeologene tegn på bosetting, leirplasser og liknende på høyder i terrenget som undersøkes. Leirplasser og liknende ble etablert på høyder for å unngå vann som samler seg i lavtliggende områder. Da gav terrenget en naturlig drenering. 

Når vi gjør mindre og vanlige funn registrerer vi funnene som dokumentasjon for rapportering, og så fylles sjaktene igjen uten å gjøre noe mer. - I dag har jeg registrert tre kokegroper, som er vanligere enn du kanskje skulle tro, avslutter Morten Bertheussen.  

Undersøkelsen er gjort på Gon gård ved Halmstad i Moss kommune. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som skal ta den endelige avgjørelsen på hvor togparkeringen havner, men vi har anbefalt at den kommer på Gon sørøst for Rygge stasjon, ved tettstedet Halmstad.  

 

 


Publisert: 5. november 2020 klokken 09:58