Togparkering Moss: Planprogram skal på ny høring

Bane NOR har i planleggingen av ny togparkering i Mosseregionen sett at det er behov for å utvide utredningsområdet for alternativet ved Kambo. Med denne endringen berører planene også Vestby kommune, og Bane NOR skal derfor ha en ny høringsrunde.

Publisert: 29. januar 2019 klokken 13:14

Oppdatert: 30. januar 2019 klokken 09:53

Planprogrammet er en plan for videre planlegging, og beskriver blant annet hvilke alternativer for ny togparkering Bane NOR ønsker å se på videre. De fire alternativene er Kambo, Gon, Løken/Høgda (tidligere kalt Grimstadtoppen) og Kjellerødåsen. Planprogrammet har allerede vært på høring i kommunene Moss, Rygge og Råde.

Utfordrende tekniske løsninger

I planleggingen har Bane NOR sett behovet for å utvide utredningsområdet ved Kambo for å se på områder lenger mot nord.

- Vi beklager at vi ikke har sett dette behovet tidligere. I den siste tiden har vi dykket mer ned i de jernbanetekniske løsningene og sett at avkjøringssporene krever mer plass, sier prosjektleder Robert Moan.

For at togene skal komme inn og ut av anlegget uten å forstyrre togtrafikken trengs det to avkjøringsspor, ett på hver side av jernbanen. Det ene sporet må krysse jernbanen på bru.

- Vi ønsker også å utvide planområdet for å se på andre løsninger for avkjøringssporet på østsiden av dagens jernbane. Ved å flyttes dette sporet lenger mot nord vil vi i mindre grad berøre Kambo gård, forteller Moan.

Et anlegg for togparkering på Kambo vil kreve et areal på mellom 150 og 200 mål.

Tilleggshøring i Vestby

- Ettersom planprogrammet nå også berører Vestby kommune skal vi ha en tilleggshøring i Vestby slik at også alle i Vestby kommune også får mulighet til å gi innspill til planene, sier Moan.

Revidert forslag til planprogram skal etter planen legges ut på offentlig høring i Vestby kommune i løpet av vinter/vår 2019. Høringsperioden skal annonseres på kommunens og Bane NORs nettsider, og i lokalavisa.

- Denne endringen får ikke konsekvenser for de som allerede har sendt inn høringsuttalelse til Bane NOR. Så det er ikke nødvendig å sende uttalelse på nytt. Innspillene vi har fått skal fortsatt legges til grunn i det videre planarbeidet. Men, det er altså mulig å sende utfyllende eller nye uttalelser om man ønsker det, sier prosjektleder Robert Moan.

Endret fremdrift

Som en følge av tilleggshøringen har fremdriften i prosjektet endret seg. Konsekvensen er at det ikke er tilstrekkelig tid til å behandle planprogrammet i kommunene før sommeren som planlagt. Bane NOR har derfor lagt opp en ny fremdrift hvor forslag til planprogram skal behandles i kommunene høsten 2019.


Publisert: 29. januar 2019 klokken 13:14

Oppdatert: 30. januar 2019 klokken 09:53