Togparkering Moss: Planprogram skal på ny høring

Bane NOR har i planleggingen av ny togparkering i Mosseregionen sett at det er behov for å utvide utredningsområdet for alternativet ved Kambo. Med denne endringen berører planene også Vestby kommune, og Bane NOR skal derfor ha en ny høringsrunde.

Planprogrammet er en plan for videre planlegging, og beskriver blant annet hvilke alternativer for ny togparkering Bane NOR ønsker å se på videre. De fire alternativene er Kambo, Gon, Løken/Høgda (tidligere kalt Grimstadtoppen) og Kjellerødåsen. Planprogrammet har allerede vært på høring i kommunene Moss, Rygge og Råde.

Utfordrende tekniske løsninger
I planleggingen har Bane NOR sett behovet for å utvide utredningsområdet ved Kambo for å se på områder lenger mot nord.

- Vi beklager at vi ikke har sett dette behovet tidligere. I den siste tiden har vi dykket mer ned i de jernbanetekniske løsningene og sett at avkjøringssporene krever mer plass, sier prosjektleder Robert Moan.

For at togene skal komme inn og ut av anlegget uten å forstyrre togtrafikken trengs det to avkjøringsspor, ett på hver side av jernbanen. Det ene sporet må krysse jernbanen på bru.

- Vi ønsker også å utvide planområdet for å se på andre løsninger for avkjøringssporet på østsiden av dagens jernbane. Ved å flyttes dette sporet lenger mot nord vil vi i mindre grad berøre Kambo gård, forteller Moan.

Et anlegg for togparkering på Kambo vil kreve et areal på mellom 150 og 200 mål.

Tilleggshøring i Vestby
- Ettersom planprogrammet nå også berører Vestby kommune skal vi ha en tilleggshøring i Vestby slik at også alle i Vestby kommune også får mulighet til å gi innspill til planene, sier Moan.

Revidert forslag til planprogram skal etter planen legges ut på offentlig høring i Vestby kommune i løpet av vinter/vår 2019. Høringsperioden skal annonseres på kommunens og Bane NORs nettsider, og i lokalavisa.

- Denne endringen får ikke konsekvenser for de som allerede har sendt inn høringsuttalelse til Bane NOR. Så det er ikke nødvendig å sende uttalelse på nytt. Innspillene vi har fått skal fortsatt legges til grunn i det videre planarbeidet. Men, det er altså mulig å sende utfyllende eller nye uttalelser om man ønsker det, sier prosjektleder Robert Moan.

Endret fremdrift
Som en følge av tilleggshøringen har fremdriften i prosjektet endret seg. Konsekvensen er at det ikke er tilstrekkelig tid til å behandle planprogrammet i kommunene før sommeren som planlagt. Bane NOR har derfor lagt opp en ny fremdrift hvor forslag til planprogram skal behandles i kommunene høsten 2019.