Togparkering Moss: Ber departementet vurdere videre prosess

For å få flere avganger på Østfoldbanen, trengs det plasser for å parkere togene. Kommunene ønsker imidlertid ikke togparkering i sin kommune. Bane NOR ber derfor departementet vurdere veien videre om planene skulle stoppe opp.

Publisert: 1. mars 2019 klokken 15:49

Oppdatert: 10. februar 2020 klokken 09:46

Bane NOR ønsker å utrede fire forskjellige alternativer for ny togparkering i Mosseregionen. Dette er Kambo, Gon, Løken/Høgda og Kjellerødåsen. Kambo ligger på grensen mellom Moss og Vestby kommune, Gon i Rygge kommune, mens de to siste alternativene ligger i Råde kommune.

Vanligvis er det kommunene som behandler og vedtar planene. Bane NOR ønsker fortsatt denne løsningen, men ber nå departementet vurdere statlige virkemidler hvis planleggingen i kommunene stopper opp.

Viktig for hele Østfold

I fjor høst var planprogrammet som beskriver alternativene på høring. Alle de involverte kommunene har sendt høringsuttalelser hvor de ber Bane NOR legge vekk alternativet i deres kommune. Uten noen aktuelle områder å utrede, kommer ikke Bane NOR videre i planleggingen.

– Satsingen på dobbeltspor skal gi pendlerne og andre reisende et bedre togtilbud på Østfoldbanen. Skal vi få flere tog i trafikk må vi finne en god løsning for togparkering, forteller prosjektleder Robert Moan i Bane NOR.

Prosjektet har en stram tidsplan frem til ferdig anlegg. En lengre stans i planleggingen betyr at det ikke blir flere avganger den dagen dobbeltsporet gjennom Moss står ferdig.

- Bane NOR mener det er av nasjonal interesse at de fire alternativene utredes videre. Vi trenger rett og slett mer kunnskap om alle alternativene før vi vet hvilket alternativ som totalt sett er best for jernbanen, miljø og samfunn, sier Moan.

Ønsker kommunal behandling

Bane NOR har bedt Samferdselsdepartementet vurdere bruk av statlig virkemidler. I utgangspunktet er det kommunene som skal vedta planene, men staten kan overta styringen hvis den lokale behandlingen ikke fører frem. 

- Vårt mål har hele tiden vært et godt og effektivt samarbeid med kommunene. Vi er fremdeles i dialog for å prøve å finne en løsning. Samtidig er vi nødt til å ha en reserveplan dersom samtalene ikke fører frem, sier Robert Moan.


Publisert: 1. mars 2019 klokken 15:49

Oppdatert: 10. februar 2020 klokken 09:46