Klarsignal for bygging av togparkering på Hove

Like før jul i 2002 besluttet Bane NOR formelt å starte byggingen av et nytt område for parkering av tog på Hove rett nord for Lillehammer. Entreprisen lyses ut på nyåret med planlagt byggestart etter sommeren 2023.

  • Prosjektnyheter
  • Togparkering Lillehammer

Publisert: 21. desember 2022 klokken 09:18

Oppdatert: 13. mars 2023 klokken 09:18

Morten Berg fotografert i vernetøy foran anleggsmaskiner

Morten Berg er prosjektleder for Hove hensetting. Foto: Kari Svingheim, Bane NOR

– Det er en glede at brikkene nå endelig har falt på plass slik at vi kan sette i gang med byggingen. Prosjektet er en forutsetning og et første skritt på veien mot å kunne realisere to tog i timen til og fra Lillehammer med rute RE10, sier prosjektleder Morten Berg i Bane NOR.

Gunstig beliggenhet

På jernbanespråket kalles det som skal bygges, et hensettingsområde. Her står togene parkert når de ikke går i trafikk, flest på natten, men også i perioder med mindre trafikk på dagtid.

På et hensettingsområde blir det gjort daglig vedlikehold av togene, som blant annet innvendig renhold, tømming av toaletter, etterfylling av vann og kioskvarer. Tilgang til slike områder er viktig for både å sikre at tomme tog ikke tar opp plass på sporene, og for å ta vare på togsettene.

– Hovemoen får plass til 16 persontogsett av typen Flirt, og Bane NOR prioriterer prosjektet som en del av en effektpakke som på sikt skal gi bedre kapasitet på Dovrebanen og flere avganger til og fra Lillehammer sier Morten Berg, som legger til:

– Fra før har Hovemoen Norges tredje største tømmerterminal og en base for drift og vedlikehold av jernbanenettet. Ved å lokalisere hensettingssporene i det samme området, får vi blant annet driftsfordeler og muligheter til å samle jernbanekompetanse og arbeidsplasser, framholder han.

Ferdig i 2025

Berg forteller at prosjektorganisasjonen i Bane NOR har brukt den siste tiden til å bearbeide planene for utbyggingen, blant annet for å redusere arealforbruket og klimagassavtrykket for prosjektet, samt optimalisere utformingen av området.

– I første halvdel av januar kommer vi til å lyse ut en totalentreprise som omfatter alle anleggsarbeidene som skal gjennomføres, inkludert jernbanetekniske anlegg. Vi ser for oss byggestart i løpet av august/september og at området kan tas i bruk i slutten av 2025, sier han.

Bane NOR vil, når prosjektet er ferdig, kunne frigi deler av arealet på Lurhaugen hvor dagens bynære hensettingsspor ligger. Bane NOR Eiendom gått sammen med Lillehammer kommunale eiendomsselskap om å stifte et selskap (Lurhaugen Utvikling) hvor formålet er å utvikle området. Dette er et sentralt område som kan være viktig for utviklingen av Lillehammer sentrum.

Dette skal bygges

Hove ligger ca. tre kilometer nord for Lillehammer sentrum. Hensettingsområdet skal bygges mellom Dovrebanen og E6, avgrenset i nord av Fv. 2522 Storhovearmen og i syd av basen for skinnegående arbeidsmaskiner, drift og vedlikehold.

Det blir mulig for tog å kjøre inn på området både nordfra og sydfra. Som nevnt blir det plass 16 togsett av typen Flirt, men området kan også benyttes av annet skinnegående materiell.

Prosjektet må også gjøre noen tilpasninger knyttet til dagens driftsbase og oppgradering av kontaktledningsanlegget mellom Hove og Fåberg omformer.

Kart som viser plasseringen av det nye sporområdet.

De nye sporene planlegges mellom Dovrebanen og dagens E6. Illustrasjon: Bane NOR


Publisert: 21. desember 2022 klokken 09:18

Oppdatert: 13. mars 2023 klokken 09:18