Utlyser samspillskontrakt

Det skal tas i bruk nye togsett på lokaltogstrekninger i Oslo-området. Det innebærer at flere stasjoner må bygges om, og Bane NOR har lyst ut en totalentreprise med samspill for prosjektet.

  • Prosjektnyheter
  • Stasjonstiltak for nye lokaltog i Oslo-regionen

Publisert: 22. februar 2023 klokken 12:45

Bilde av nye togsett

Det skal innføres nye togsett på lokaltogstrekningene i Oslo-området. Foto: Norske Tog AS

- Dette er et spennende prosjekt for den rette entreprenøren, sier prosjektdirektør i Bane NOR Bettina Sandvin.
- Vi har informert om planene før, men nå har vi gjort tilpasninger og endringer i prosjektomfanget, og kan presentere et mer detaljert bilde.

To kontrakter ble til én

Kontrakten omfatter tiltak på 8 stasjoner på strekningene Oslo-Lillestrøm (L1) og Oslo-Ski (L2). Opprinnelig var det planlagt to separate kontrakter, men etter optimalisering av planene har Bane NOR konkludert med at den beste løsningen er én stor kontrakt, der noen av de minste tiltakene er tatt ut. Omfangsendringen er gjort for å bedre se helheten mellom Hovedbanen og Østfoldbanen, forteller Sandvin.

- Dersom alle tiltakene fortsatt var med, ville kontrakten fått en stor geografisk spredning, med tiltak på Spikkestadbanen, Hovedbanen og Østfoldbanen. Nå har vi valgt å finne andre løsninger for tiltakene på Drammen- og Spikkestadbanen, og mener at kontrakten har fått en fornuftig størrelse.

Kart som viser de 8 stasjonene som skal bygges om

Her ser du de 8 stasjonene som skal tilpasses nye togsett.

Vil involvere entreprenøren mer

Kontrakten er en såkalt totalentreprise med samspill, og det innebærer at det blir tett samarbeid mellom entreprenøren og Bane NOR om løsningene. Entreprenøren vil få muligheter til å påvirke både løsninger, rekkefølge og anleggsgjennomføring.

- Vi ønsker å trekke veksler på den store kompetansen som ligger i det norske leverandørmarkedet, sier Sandvin.
- For oss er det derfor naturlig å søke en kontraktsform som legger til rette for at entreprenøren kan bidra med sin kompetanse og ta et større ansvar. Samtidig sitter vi på mye kunnskap hos byggherren og vi må forsikre oss om at alle kravene til jernbaneinfrastruktur oppfylles. Dette betyr at vi må ha tett samarbeid, og at det blir viktig å bygge gjensidig tillit.

Kontrakten er en samspillskontrakt med to faser. Arbeidene i både samspillfase 1 og samspillfase 2 blir kompensert etter regning, med påslag på materialer.  Vi er på utkikk etter tilbydere som har erfaring med både prosjektering og bygging, henholdsvis innenfor underbygning og jernbaneteknikk.

Nye togsett

Målet med prosjektet er å gjøre det mulig å trafikkere lokaltogstrekningene med nye togsett, som etter planen skal settes i trafikk fra 2025 og ut 2026. Dette vil innebære plattformforlengelser og andre tilpasninger. Det er relativt stor forskjell på hvor omfattende tiltakene må være på de forskjellige stasjonene, forteller Bettina Sandvin.

- Alle stasjonene vi skal jobbe på har vært i bruk i mange år, og plattformene har forskjellige lengder og høyder i dag. Det betyr at vi må bedrive skreddersøm på hver enkelt stasjon. Noen plasser er det snakk om store inngrep, andre steder er det bare behov for mindre tiltak.

- Dette er et prosjekt som kommer til å by på både utfordringer og muligheter. Jeg er sikker på at det er flere leverandører som ser at dette er en noe som passer for dem, så jeg vil be alle interesserte om å melde sin interesse, sier prosjektdirektøren.

Utlysning

Kunngjøring om kontrakten er publisert på Doffin/TED.
Se kunngjøringen på Doffin(├ąpnes i ny fane).

Frist for søknad om prekvalifisering er 30.03.2023 kl. 1200.

Ved spørsmål om anskaffelsen vennligst kontakt Tore Magler Wiggen, Kontraktsrådgiver Utbygging Øst, e-post: tore.magler.wiggen@banenor.no

Se video fra markedsdialog om prosjektet:


Publisert: 22. februar 2023 klokken 12:45