NCC skal tilpasse stasjoner for nye lokaltog

Bane NOR har tildelt kontrakten for stasjonstiltak for nye lokaltogsett i Oslo-regionen til NCC Norge AS. Kontrakten omfatter å tilpasse holdeplasser og stasjoner mellom Oslo S og Lillestrøm (L1) og mellom Oslo S og Ski (L2) slik at vi kan ta imot de nye lokaltogene som skal tas i bruk på strekningene.

  • Prosjektnyheter
  • Stasjonstiltak for nye lokaltog i Oslo-regionen

Publisert: 6. november 2023 klokken 14:51

En mann og en kvinne står ved siden av hverandre og smiler.

Prosjektdirektør Martin Hove og prosjektsjef Kristin Slaaen Rørvik er godt fornøyd med å ha tildelt den store kontrakten. Bane NOR

- Jeg er utrolig fornøyd med å endelig ha på plass en entreprenør, sier prosjektsjef i Bane NOR Kristin Slaaen Rørvik.
- Vi har hatt en omfattende og grundig prosess før valget falt på NCC, og nå ser vi veldig frem til å komme i gang. Så snart karensfristen er passert kan vi signere kontrakten, og da kan vi ta fatt på jobben med å legge til rette for en bedre hverdag for de reisende.

Legger til rette for nye tog

Bakgrunnen for prosjektet er at det er bestilt nye togsett til å trafikkere lokaltogstrekningene L1 Spikkestad-Lillestrøm og L2 Stabekk-Ski. De nye togene er lengre, og derfor må flere stasjoner og holdeplasser tilpasses. Kontrakten som nå er tildelt omfatter arbeider på Strømmen, Fjellhamar, Haugenstua og Grorud på Hovedbanen, samt Nordstrand, Ljan, Kolbotn og Langhus på Østfoldbanen.

- Den geografiske spredningen er med å gjøre dette til et komplisert og spennende prosjekt, sier prosjektsjefen. Hun peker på at arbeidene må skje innen de nye togsettene skal tas i bruk i 2025 og 2026, og at det stiller krav til anleggsgjennomføringen.
- Her gjelder det å finne de beste løsningene for en optimal gjennomføring. Derfor har det vært viktig for oss å ha en kontraktsform som gjør at vi tidlig kan trekke veksler på kompetansen til entreprenøren.

Satser på samspill

Kontrakten som er inngått med NCC er en såkalt totalentreprise med samspill. Det innebærer at det blir tett samarbeid mellom entreprenøren og Bane NOR om løsningene. Entreprenøren vil få muligheter til å påvirke både løsninger, rekkefølge og anleggsgjennomføring.

- Dette er Bane NOR sin første samspillskontrakt, sier prosjektdirektør i Bane NOR Martin Hove.
- Bane NOR har allerede en bred verktøykasse av entrepriseformer, men nå ønsket vi å utvide med en samspillskontrakt. Målet er å oppnå en raskere og mer kostnadseffektiv gjennomføring enn det som ellers hadde vært mulig under en tradisjonell gjennomføringsmodell. 

Gjennomføring

Samspillskontrakten er delt i to faser. Samspillsfase 1 har som formål å utvikle prosjektgrunnlaget, mens samspillsfase 2 er selve gjennomføringsfasen hvor prosjekteringen fullføres og de 8 stasjonene og holdeplassene skal bygges, ferdigstilles og overleveres. Målet er å starte de fysiske arbeidene på noen av tiltakene allerede i 2024, og ha alt ferdig innen desember 2026.


Publisert: 6. november 2023 klokken 14:51