Konkurranse om rådgiverkontrakt for Røyken og Bondivann er i gang

I 2024 og 2025 skal Røyken holdeplass og Bondivann holdeplass på Spikkestadbanen fornyes for å tilpasses nye lokaltog.

  • Prosjektnyheter
  • Stasjonstiltak for nye lokaltog i Oslo-regionen

Publisert: 6. juli 2023 klokken 07:48

Oppdatert: 6. juli 2023 klokken 09:22

Illustrasjon av tog. Bakgrunn med blå himmel og blå sjø.

Illustrasjonen viser nye lokaltog. Illustrasjon fra Alstom

Forlenger og hever plattformene

Etter planen skal de nye lokaltogene settes i drift i løpet av 2025 og 2026 på L1-pendelen. De aller fleste stasjonene på Spikkestadbanen har tilstrekkelig plattformlengde, med unntak av Røyken og Bondivann. Det betyr at plattformene på begge holdeplassene må forlenges til 220 meter, og heves slik at innstegshøyden er tilpasset de nye togsettene.

Begge holdeplassenes plattform og hovedtilkomst skal oppgraderes i henhold til gjeldende krav for universell utforming. På Bondivann skal en kontaktledningsmast flyttes til motsatt side av sporet for å gi plass til plattformforlengelsen. Det skal i tillegg prosjekteres et snøsmelteanlegg på begge holdeplassene.

Skal prosjektere for byggeplan

Rådgivers oppdrag er å prosjektere for byggeplan og bistå med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for utførelsesentrepriser. Det er gjennomført en prekvalifiseringsprosess og aktuelle leverandører er meddelt invitasjon om å levere tilbud.

Prosjektet ser frem til å få rådgiver på plass

Prosjektet har jobbet med konkurransegrunnlaget gjennom våren.

- Disse tiltakene er viktige for at togpendlerne skal få gleden av nye og moderne tog på Spikkestadbanen. Nå ser vi frem til å få på plass en dyktig rådgiver til høsten, sier prosjektsjef Inger Lise Ullnæss.

Det planlegges for kontraktinngåelse høsten 2023. Estimert kontraktsverdi er på 25-30 millioner kroner.


Publisert: 6. juli 2023 klokken 07:48

Oppdatert: 6. juli 2023 klokken 09:22