Kickstartet samspill med entreprenør

Bane NOR har inngått sin første store samspillskontrakt, der 8 stasjoner i Oslo-regionen skal oppgraderes og tilpasses nye lokaltog. Nylig kickstartet vi samspillet med hovedentreprenør NCC og leverandørene Cowi og Infranord.

  • Prosjektnyheter
  • Stasjonstiltak for nye lokaltog i Oslo-regionen

Publisert: 18. januar 2024 klokken 10:41

Stor gruppe mennesker ser på kamera

Over 40 medarbeidere fra NCC, Bane NOR, Cowi og Infranord var nylig samlet til oppstart for samspillsfasen for oppgradering av jernbanestasjoner i Oslo-regionen. Foto: Esben Svendsen, Bane NOR

Bane NOR har inngått kontrakt med NCC om ombygging av åtte jernbanestasjoner i Oslo-regionen. Kontraktsformen er samspill, og nylig var over 40 prosjektmedlemmer samlet til oppstartsmøte.

–  Formålet med en felles samling før selve samspillsfasen er blant annet å avstemme forventninger, sikre eierskap for alle til prosjektet, og ikke minst – bli bedre kjent med hverandre og hverandres roller, og bygge samhold, forteller Thomas Iversen, som er samspillskoordinator i NCC.

Over to dager fikk prosjektdeltakere blant annet gjennomgå gruppeoppgaver, Lean-øvelse med Lego-bygging, underskrev felles hensiktserklæring samt utvekslet felles refleksjoner over samspillsfasene som kommer til å pågå rundt ett års tid, og vil fortsette etter at selve anleggsarbeidene er planlagt å starte opp til sommeren.

–  All erfaring viser at samspill skaper trygghet og en tillitsbasert kultur i bygg- og anleggsprosjekter, sier Iversen.

– Et fundament for samarbeid

Ifølge prosjekteringsleder Anna Belova i NCC var det svært inspirerende med så mange kompetente medarbeidere samlet til kickoff, med stort engasjement for å levere et godt prosjekt.

–  I tillegg fikk vi økt takhøyde i prosjektet og "ufarliggjort" hverandre. Det gjør til at vi får mobilisert mest mulig kompetanse tidlig. Her fikk vi dessuten satt fundamentet for vårt samarbeid, og vi ser frem til å videreutvikle samarbeidskulturen, forteller Belova.

Dette er den første samspillskontrakten for Bane NOR.

– Vi valgte samspillskontrakt for å få til en effektiv gjennomføring av prosjektet. Samspillet gjør det mulig for oss å utnytte all kompetansen hos både leverandørene og oss i Bane NOR. I et prosjekt som dette, med stor kompleksitet og korte tidsfrister, så er godt samspill nødvendig for å nå målet, sier prosjektdirektør i Bane NOR Martin Hove.

– Som en av Norges største byggherrer er vi også opptatt av å utvikle oss, og finne nye måter å jobbe på. Med denne kontrakten får vi en enda større verktøykasse, sier han.

– Stadig mer aktuelt for anleggsprosjekter

Prosjektet Stasjonstiltak Strømmen - Oslo - Ski omfatter ombyggingstiltak av varierende omfatning og kompleksitet på stasjonene Strømmen, Fjellhamar, Haugenstua, Grorud, Nordstrand, Ljan, Kolbotn og Langhus. Stasjonene skal forlenges samt gjennomgå andre tilpasninger. Fremdriftsplaner for de enkelte stasjonene skal det jobbes med i samspillsfasen.

Bane NOR har ikke tidligere erfaring med samspillskontrakter av denne type, men det har NCC.

– Vi ser at samspill som kontraktsform blir mer og mer aktuelt for anleggsprosjekter, forteller avdelingsleder Renate Berget i NCC.
– Det er allerede en stor andel prosjekter som gjennomføres som samspill i Sverige og jeg tenker at dette blir en mer og mer vanlig kontraktsform også i Norge fremover for å gjennomføre komplekse prosjekter sammen med kundene våre, sier Berget.

Arbeidsmetodikken i samspillsprosjektet for Stasjonstiltak Strømmen-Oslo-Ski er fundert i konseptet NCC Prosjektstudio, som NCC har videreutviklet og anvendt siden 2011. Den omfatter blant annet at prosjektmedlemmene sitter samlokalisert, en visuell og tydelig planlegging og beslutningsprosess, samt bruk av BIM (bygningsinformasjonsmodellering).

– Kompleksiteten i bygg- og anleggsprosjekter øker samtidig som digitaliseringen skaper behov for endrede arbeidsprosesser. NCC Prosjektstudio er en støtte for å jobbe smartere, levere prosjekt i rett tid og til rett kvalitet, konkluderer koordinator Thomas Iversen.

Prosjektdirektør Hove i Bane NOR er glad for at en skikkelig oppstartsamling for prosjektet er gjennomført.

– Hvis vi skal trekke i samme retning, så må vi ha avklarte forventninger og være enige om hvordan samspillet blir best. Der føler jeg at vi har kommet godt i gang, sier han.  


Publisert: 18. januar 2024 klokken 10:41