Infrakraft skal bygge om Røyken stasjon

Bane NOR har signert kontrakt med Infrakraft for ombygging av Røyken stasjon. Prosjektet er del av tilpasningen av 10 stasjoner til nye lokaltog i Oslo-regionen.

  • Akershus
  • Spikkestadbanen
  • Stasjonstiltak for nye lokaltog i Oslo-regionen
  • Prosjektnyheter

Publisert: 22. mai 2024 klokken 09:04

Håndtrykk mellom mann og kvinne

Kenneth Olsson fra Infrakraft og Kristin Slaaen Rørvik fra Bane NOR var begge godt fornøyd med å ha signert kontrakten. Foto: Esben Svendsen, Bane NOR

- Jeg er godt fornøyd med at vi har signert kontrakt med Infrakraft, sier prosjektsjef i Bane NOR Kristin Slaaen Rørvik.
- De er en relativt fersk aktør på det norske markedet, men moderselskapet har lang erfaring fra Sverige, og har vist at de er gode på jernbaneprosjekter. Jeg er sikker på at vi skal få til et godt samarbeid.

Ombyggingen av Røyken stasjon omfatter ca. 40 meter forlengelse av plattformen, i retning Spikkestad. Plattformen skal få nye atkomster, og vil bli bygget i tråd med retningslinjer for universell utforming. Hovedarbeidene skal finne sted sommeren 2024, og det blir en periode på tre uker (29. juli til 18. august) da det ikke skal gå persontog mellom Heggedal og Spikkestad.

Kenneth Olsson er daglig leder i Infrakraft Norge, og han ser frem til å ta fatt på jobben.
- Røyken stasjon er en type prosjekt som tilhører vår sterke side. Vi har mye erfaring med både spor- og stasjonsarbeid, det tar vi med oss fra Sverige til Norge.

Ny aktør

Infrakraft startet opp sin virksomhet i Norge for halvannet år siden. Selskapet har valgt å fokusere kun på jernbaneprosjekter i Norge. Kenneth Olsson sier at det har falt seg helt naturlig.

- Flere av våre ansatte har jobbet med jernbaneprosjekter i Norge før, så vi kjenner markedet og aktørene godt, og det er en stor fordel.

- Skiller det norske markedet seg fra det svenske?

- Jeg liker måten man håndterer prosjekter i Norge. I Sverige er det stort fokus på pris i kontraktene, i Norge blir kvalitet og miljø vektet høyere. Det synes jeg er en bra måte å jobbe på, som får oss til å anstrenge oss mer for å gi god kvalitet og sterkere fokus på miljøvennlig transport og arbeidsmåter.  Jeg opplever også at man i Norge er mer åpen for nye forslag til gode løsninger, og opptatt av hvordan vi kan arbeide sammen for å finne de beste løsningene, sier Olsson.

Prosjektsjef Kristin Slaaen Rørvik ønsker Infrakraft velkommen, og er helt enig i at godt samarbeid er sentralt.
- Dette er et viktig prosjekt for brukerne av jernbanen. Målet er å legge til rette for nye togsett som gir 40 % høyere passasjerkapasitet, og vi må bygge på en smart og bærekraftig måte. Jeg ser frem til et godt samarbeid med Infrakraft.  


Publisert: 22. mai 2024 klokken 09:04